LU rekommenderar utbytesstudenter i Hongkong att komma hem

- in Nyheter

Under gårdagen gick Lunds universitet ut med en rekommendation till utbytesstudenter i Hongkong om att återvända hem till Sverige. 

Lunds universitet har totalt 36 studenter på utbytesstudier i Hongkong. 21 av studenterna tillhör Ekonomihögskolan.
– Många studenter har redan lämnat Hongkong, säger Ulrika Qvist Mathiesen, avdelningschef på Ekonomihögskolans kansli.

Ekonomihögskolan söker kontakt med samtliga berörda studenter så att de kan meddela om de vill återvända hem till Sverige.

Får hemresan betald
– Kammarkollegiet betalar biljetten hem, säger Richard Stenelo, avdelningschef vid sektionen Externa relationer vid Lunds universitet.

Han säger att var och en av studenterna själva får välja om de vill komma hem eller inte, men att Lunds universitet rekommenderar en hemkomst av en rad olika skäl kopplat till den senaste tidens oroligheter vid universitetsområden i Hongkong.
– Vi har gjort en sammanvägd bedömning. Vissa studenter har själva hört av sig för att de känner sig otrygga, och även föräldrar har hört av sig och frågat ”hur blir det nu?”. De är vuxna människor så de bestämmer själva hur de vill göra, men vissa av studenterna hade redan lämnat Hongkong innan vi gick ut med rekommendationen, säger Richard Stenelo.

Tre av de sex universitet i Hongkong, som har utbytesstudenter från Lunds universitet, har stängt ner sina verksamheter för resten av terminen.

Lundagård söker kontakt med någon berörd utbytesstudent i Hongkong. Skicka ett mejl till lundagard@lundagard.se om du är en av dem. 

Texten har uppdaterats.

You may also like

Students and staff on LU’s sustainability

Measures to decrease the university’s emissions were in