Förvaltningsrätten avslår LU:s överklagande om avskiljande

- in Nyheter

Högskolans avskiljandenämnd (HAN) beslutade att inte avskilja en student från sin utbildning efter att av han dömts till två års fängelse för våldtäkt. Lunds universitet (LU) valde att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten som nu har meddelat sin dom. 

I sin överklagan skrev Lunds universitet (LU) att studenten borde avskiljas från sina studier eftersom han gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Vidare ansåg universitetet att det fanns goda grunder att studenten skulle utgöra en fara för medstudenter under sin utbildning. De underströk att han även kan komma att skada patienter då han läser en vårdutbildning där man möter personer i utsatt ställning.

Förvaltningsrätten slog fast att omständigheten att studenten dömts för allvarlig brottslighet i sig inte är tillräcklig för att avskiljas från sina studier. Till skillnad från Högskolans avskiljandenämnd (HAN) bedömde förvaltningsrätten att det inte krävs en lagakraftvunnen dom för att utgå ifrån att studenten ifråga har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Detta innebär att domstolen gjorde en riskvärdering och prövade om studenten utgör en påtaglig risk för andra i sin utbildning. Den prövade inte om studenten i framtiden är lämplig att arbeta inom vården.

– Förvaltningsrätten tar i målet inte ställning till om det är lämpligt för den studerande att i framtiden erhålla läkarlegitimation och att arbeta som läkare. Det enda som prövas är om det finns lagliga förutsättningar att avskilja den studerande [från sin utbildning, reds. anm.], säger rådmannen Johan Gefvert i ett pressmeddelande.

I domen anges det att studenten varit påverkad av alkohol vid gärningstillfället och att det finns en risk att han kan hamna i situationer där han riskerar att begå allvarliga brott, särskilt när han konsumerat alkohol. Däremot bedömer domstolen att denna risk inte föreligger när studenten är nykter. Den konstaterar att brottet inte skedde under utbildningen, att det normalt inte förekommer alkohol i anslutning till skolans verksamhet och att studenten inte dricker när han befinner sig i sin utbildning. Därmed konstaterar domstolen att det inte framkommit något som objektivt talar för att studenten utgör en påtaglig risk för andra i sin utbildningsmiljö och avslår därför LU:s överklagan.