Inkludera teknikutbildning i juristprogrammet

- in Debatt

”Det kommer vara avgörande att inkludera teknikkompetensen på utbildningsnivå. Om vi som jurister och legala problemlösare inte förstår den bakomliggande tekniken är det svårt att göra riskbedömningar och vara lösningsorienterade”, skriver Linn Alfredsson i sin debattartikel.

60% av jurister och advokater i åldern 23-29 år anser att juristutbildningen inte förbereder blivande jurister för den teknologiska verkligheten – enligt en rapport publicerad av Nordstedts juridik. 93% menar även att större teknisk och digital kompetens behövs för framtidens jurister och att detta inte erbjuds i större utsträckning på programmet i dag.

För en stark och positiv samhällsutveckling framåt behöver framtidens jurist kunna navigera i frågor som hur vi värnar om den personliga integriteten i en värld av ”big data” och hur vi applicerar internationell rätt i en blockchain-värld och etik inom AI-sfären. Det är vårt samhällsansvar som framtidens jurister att bedöma risker och vara problemlösare. Ovan problemställningar behöver tas i beaktande när vi som jurister utvecklar de nya färdigheter som kommer att behövas mer än någonsin i en digital värld.

En fundamental grundpelare i vårt samhälle är utbildning. I takt med att samhället digitaliseras och nya frågor och problem dyker upp på horisonten är det hög tid för universiteten att vidga sina vyer för att anpassa utbildningen till ett mer modernt tankesätt. Nationer som Kina och USA har satsat på digital utveckling i många år, inte minst inom AI. Ledande amerikanska universitet har länge haft utbildningar på mastersnivå där studenter från flera fakulteter läser tillsammans inom juridik, teknik och ekonomi för att verka för multidisciplinär utveckling. I dag finns det oroväckande få initiativ inom teknikbaserad juridik i Sverige, trots att EU satsar otroliga summor för att utveckla s.k. ”digital skills” på universitetsnivå för att komma framåt inom digitaliseringen.

Den svenska juristutbildningen är av många ansedda som ålderdomlig med stort fokus på hög akademisk kvalitet och att efter utbildningen gå över till domstolsväsendet. I den fjärde industriella revolutionen introduceras en rad teknologier och koncept inom framförallt automation och inom ramen för detta krävs insatser från universitetens sida för att hänga med.

Det kommer att vara avgörande att inkludera teknikkompetensen på utbildningsnivå. Om vi som jurister och legala problemlösare inte förstår den bakomliggande tekniken är det svårt att göra riskbedömningar och vara lösningsorienterade. Även om alla initiativ gällande utbildning givetvis är välkomna vill jag belysa att få insatser riktas direkt till jurister och juriststudenter. Ändå är det vår yrkesgrupp som troligen kommer att driva lagstiftningsarbete och därmed sätta ramar och förutsättningar för samhällets utveckling. Att skapa multidisciplinära utbildningar handlar inte om att nästa generations jurister också ska utbilda sig till ingenjörer eller systemvetare, utan det viktiga är snarare att det finns en grundförståelse för spelplanen och vad andra yrkeskategorier kan stöta på för problem. Jurister måste skolas, inte bara i hur vi hanterar lagen, utan också i hur den kan appliceras i ett samhälle som präglas av digitalisering.

I grund och botten handlar det om att se till samhällsutvecklingen och vilka komponenter som framöver blir kritiska för en positiv sådan. Jurister som yrkesgrupp har ett privilegium som lagstiftare där vi har möjlighet att påverka och styra regelverk kring hur vi som individer och samhälle kan använda digitaliseringen till vår fördel. EU har genom initiativet ”Digital Single Market” valt att haka på trenden och förhoppningsvis leder detta till en positiv förändring mot mer teknikundervisning i Europa.

Jag vill uppmana de politiker som jobbar med digitaliseringsfrågorna och utreder de regelverk som kommer att träffa nästa generation, att ta hjälp av och lära er av ”millennials” – det är de som kommer att leva i samhällsförändringarna vi skapar i dag.

Att ändra inställning och tankesätt hos hela juristbranschen kommer vara en nödvändig faktor för att vi ska hänga med i den digitala utvecklingen. Det sker en stor samhällsförändring just nu och den svenska juristbranschen behöver kliva på tekniktåget och se möjligheterna istället för att betrakta AI som ett hot. För mig är det lika självklart att få in teknikrelaterade ämnen på juristutbildningen som det är att jurister inte längre bär runt på en fysisk lagbok under armen.

 

Linn Alfredsson, Initiativtagare till Tech Academy Nordic och tidigare juriststudent vid Lunds universitet.