Detta är framtiden för Lunds domkyrka

- in Nyheter

Sedan 2017 har ett omfattande kartläggningsarbete av Lunds domkyrka pågått. I september antogs en ny vård- och underhållsplan, som ska säkerställa katedralens underhåll och fortlevnad i tio år framåt. Lundagård har träffat domkyrkans kamererare som berättat om framtiden.

Lunds domkyrka har varit en del av Lund sedan 1100-talet. De höga tornen i grå sten sträcker sig högt över stadsbilden och påminner om en svunnen tid, men faktum är att katedralen ständigt är i rörelse. Delvis på grund av de aktiviteter som pågår innanför, men också på grund av ombyggnationer och renoveringar. Väder, vind, luftföroreningar och besökare bidrar till ett slitage som hela tiden måste kompenseras för.

— Jätten Finn ska enligt legenden ha kallat katedralen för ”kyrkan som aldrig ska bli färdig” och det ligger viss sanning i det, säger Mats Persson, domkyrkokamererare vid Lunds domkyrka.

Mats Persson är domkyrkokamererare vid Lunds domkyrka. Foto: Wera Franzén

Var tionde år upprättas en ny vård- och underhållsplan, vars syfte är att ge en överblick över åtgärder för att bevara katedralen. I samband med det 3D-scannas byggnaden, därefter har man kunnat utforma ritningar över dess skick, och vad som är i behov av renovering. Den 17 september blev den nya planen antagen av Domkyrkorådet.

Första projektet i den nya vård- och underhållsplanen är att restaurera stora orgeln, vilket innebär att plocka ner och se över alla de individuella delarna i instrumentet. Även valvet ovanför skall repareras. Mats Persson menar att katedralens tillgänglighet för besökarna inte ska påverkas.

Inifrån Lunds domkyrka. Foto: Wera Franzén

— Vi har som målsättning att kyrkan alltid ska vara öppen för besökare, oavsett vilka projekt vi för närvarande håller på med.

Vård- och underhållsplanen innebär att Domkyrkorådet kan söka kyrkoantikvarisk ersättning för restaureringen.

— I framtiden skulle vi även gärna vilja minska blyoxidationen från taket. Det är gjort av bly, och därför ett omfattande projekt då man måste begränsa de föroreningar som frigörs under arbetet, säger Mats Persson.

Syftet med den kyrkoantikvariska ersättningen, som delas ut av Svenska kyrkan, är att bekosta vård och underhåll av kyrkorna i landet för att bevara deras kulturhistoriska värde. Det är sammanlagt 460 miljoner kronor som ska fördelas över alla svenska kyrkans stift och församlingar.

— Om vi sedan själva vill göra någon form av gestaltning eller utställning i Lunds domkyrka är det vi som bekostar det, och då är det samtidigt viktigt att katedralen är i gott skick. Det är en ständig balansgång, både att bevara men också arbeta för att förnya byggnaden på olika sätt, säger Mats Persson.

Inifrån Lunds domkyrka. Foto: Wera Franzén