”Ytligt ämne” får master

- in Nyheter

Modevetenskap planerar ett masterprogram som ska sätta Lunds universitet, och Campus Helsinborg, på kartan. Ambitionen är att erbjuda en unik utbildning med hållbarhetsprofil. 

Just nu pågår planeringen av det nya mastersprogrammet i modevetenskap. Universitetslektor och avdelningsansvarig vid avdelningen för modevetenskap är Pernilla Rasmussen. Hon hoppas kunna ta emot de första studenterna till hösten 2021.

Philip Warkander blev 2013 den första i världen att doktorera inom modevetenskap. Han undervisar på samtliga terminer i kandidatprogrammet som har sitt säte på Campus Helsingborg. I en intervju berättar han hur processen för skapandet av programmet ser ut.
– Doktoranderna Emma Severinsson och Ida de Wit Sandström har gjort en genomlysning av det aktuella forskningsfältet för att se till att vi får aktuell kunskap och forskning. De har även granskat masterutbudet vid både Lunds universitet och internationellt, säger han.

Programmet är ett sätt för studenterna att slipa sina kunskaper och stärka sin konkurrenskraftighet på arbetsmarknaden.
– Det är viktigt att vi vet vad som finns så vi kan erbjuda något som kan profilera oss på ett unikt sätt. Vi måste hitta något som dels kan gagna studenterna och dels placera oss på kartan, säger han.

Modevetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne. I utbildningen undersöks bland annat människans psyke, hur vi ser på våra ting, hur produktion organiseras och vilket värde vi tillmäter konsumtion.
– Modevetenskap kan låta som ett perifert ämne, men egentligen är det bland det mest centrala vi har, säger Philip Warkander.

Philip Warkander förklarar att mode är ett system kopplat till frågor om ekonomisk ideologi och politiska system ur både ett historiskt och samtida perspektiv.
– Det paradoxala med modevetenskap är att det både är brett och smalt. Självklart tittar vi på mode och klädernas material, men också på affärsmodeller, branding och frågor som identitet, kön och klass, säger han.

Ragna Jonasdotter läser sista terminen på kandidatprogrammet och bor just nu i Milano där hon gör sin utbytestermin.
– Modevetenskap kan hjälpa till att luckra upp normer. För mig är det viktigt att ha ett genusperspektiv på mode i dag och historiskt, säger hon.

Ragna Jonasdotter poängterar också att det är viktigt med ett långsiktigt miljöperspektiv.
– Jag tror att den allmänna uppfattningen är att modevetenskap är ett ytligt ämne, säger Ragna Jonasdotter.

Philip Warkander håller med henne om att modevetenskap inte alltid fått den respekt forskningsfältet förtjänar.

– Det är ett ungt ämne, det formerades 2006 vid Stockholms universitet och 2012 i Lund. Mycket har hänt sedan dess och det är inte lika illa som förr, men det förknippas fortfarande med ytlighet och fåfänga – en kvinnlig intressesfär som har lägre status än en manlig, säger han.

Studenten Fanny Risberg befinner sig just nu i Rom under en utbytestermin. Hon läser också femte och sista terminen på kandidatprogrammet i modevetenskap.
– Som modevetare kan man jobba inom många olika fält. Många tror att det bara handlar om kläder men det är så mycket mer än det, säger hon.

Hon vill gärna se vilka kurser programmet innehåller innan hon bestämmer sig för att läsa vidare.

Philip Warkander berättar att de diskuterar ett antal spår som kommer vara de mest centrala i utbildningen.
  Hållbarhet är ett huvudspår som vi är säkra på kommer bli tongivande, säger han.

Både Ragna Jonasdotter och Fanny Risberg tror att utbildningen kan innebära att man får en chans att fördjupa och specialisera sig i ämnet.
– Det finns så många nischer man inte hinner fördjupa sig i under kandidatprogrammet, det får man nog möjlighet till nu, säger Ragna Jonasdotter.