En ordbok för ordvitsare

- in Nyheter

Under fredagen släppte Uarda-Akademien, för elfte gången i ordningen, sin ordbok. Med ordvitsar och lekfullhet får 632 ord nya innebörder.

För den som inte nöjer sig med Svenska Akademins passiva ordförklaringar är Uarda-akademins nya ordbok given läsning. Med författarnas personliga favoriter som Knullerbytta, Sprallation och Pocket Bok, har upphovsmakarna i elva år insamlat och gett tusentals svenska ord nya betydelser.

– Flera tusen ord har gallrats ner till 632 stycken som nu fått nya betydelser i vår ordbok, säger redaktör S. Ola Thulin.

Det är huvudsakligen privatpersoner som skickat in ord. Bråkstake (skurk eller räknesticka?), ekorre (gnagare eller digital korrespondent?) och eldskäl (entusiast eller brandorsak?) är några exempel. Vad deras nya konnotationer har gemensamt är humorn.

Det har inte varit helt enkelt. Olika viljor bland de fem redaktionsmedlemmarna har inneburit kompromisser. Men just det – bredden och förmågan att attrahera olika humorfalanger – är charmen med publikationen. Det menar Uarda-Akademiens praeses Olof Jarlman. Han får medhåll av redaktör S. Ola Thulin:

– Orden är väl genomarbetade, men de varierar givetvis i kvalitet. Om man bara ska ha det bästa blir det en mycket tunn ordbok, säger han.

Därför inleds boken med: ”Sunt bona, sunt quaedam mediocria, sunt mala plura, quae legis hic – aliter non fit, Avite, liber”.

På svenska, i fri översättning: ”De är bra, ibland medelmåttiga, de flesta är dåliga, men annars, kära Avitus, blir det inte någon bok”.

Ständige ordförande Hugo Carlsson, S. Ola Thulin och Olof Jarlman har tillsammans med Pål Wederwrand och Christer Liljemar arbetat med boken i elva år. Foto: Louise Lennartsson

Upplagans 3000 exemplar kommer finnas till försäljning på bland annat Studentinfo i AF-borgen, vid Spexföreställningar och Kulturen. Korsordsfantaster är bokens främsta målgrupp, men Olof Jarlman är mån om att sprida boken även till Lunds studenter.

– Det finns oerhört många inom akademin som har orden som sitt levebröd, och som precis som vi vill bevara och berika språket, säger Olof Jarlman.

Sedan ordbokens första upplaga år 1966 har dess inledningsord varit:

”Svenska språkets renhet, styrka och höghet har alltid legat Uarda-Akademien varm om hjärtat. Med bekymmer har Akademien iakttagit huru gamla förträffliga ord fallit i glömska eller fått en alltmer urvattnad betydelse, samtidigt som språket tillförts nya ord med ett allt torftigare innehåll. Svenska språkets fortskridande förfall har manat Akademien till kraftfulla insatser i språkvårdande syfte.”

I samma anda och med samma syfte fortsätter Uarda-Akademin att publicera sin ordbok. Nu börjar arbetet med nästa.