Liberal Arts på Lunds universitet

- in Nyheter

En ny tvärvetenskaplig utbildning kan bli det första steget i skapandet av det breda universitetet. Prorektor Sylvia Schwaag Serger ser en framtid där allt fler studenter söker sig till kurser utanför sina ämnen.

Under universitetsstyrelsens senaste styrelsemöte lade Lunds universitet (LU) undan två miljoner kronor som ska investeras i en ny utbildning. Enligt den information som publicerades i universitetets verksamhetsplan rör sig om den fakultetsövergripande utbildningen Liberal Arts. Utbildningen ska enligt universitetets plan vara klar inför höstterminen 2020.

– Vår uppgift är inte att bara utbilda människor för det första jobbet. Vi lever i en värld som förändras snabbt. Jag vill att vi utbildar människor för komplexitet, säger Sylvia Schwaag Serger, prorektor vid Lunds universitet.

Sylvia Schwaag Serger vill att fler studenter ska få möjligheten att läsa tvärvetenskapliga utbildningar. Den kommande kursen kan ses som ett första steg i riktningen mot ett universitet som erbjuder mer ämnesövergripande kunskap.

– Jag tror att vi befinner oss i en fas i mänskligheten med omvälvande förändringar. Vad betyder det för utbildningen? I dag utbildar sig för många människor i stuprör.

Utbildningsformen är en anglosaxisk tradition där studenter förväntas läsa upp till en tredjedel samhällskunskap och humaniora. Den generella tanken är att en bredare utbildningsbas skapar en djupare förståelse hos studenterna. I Sverige gestaltar sig Liberal Arts allt som oftast som program eller utbildningar inom humaniora.

Sylvia Schwaag Serger ser en framtid där studenter som läser teknik ska kunna fördjupa sin utbildning med en kurs i idéhistoria. Hon är medveten om problemet att studenter med naturvetenskaplig bakgrund har lättare att få tillgång till en filosofikurs, än vad studenter inom till exempel humaniora har att läsa en kurs inom teknik.

– Detta är något vi tittar på. Ett alternativ kan vara att ta fram en portfölj av kurser som per definition är öppen för alla. Till exempel att skapa en kurs om AI som vänder sig till studenter inom samhällsämnen. Ett annat alternativ är att ha ett första år som är helt öppet för studenter att välja ämnen och utbildningar, säger hon.

Planerna på det breda universitetet är fortfarande i visionsstadiet.

– De pengar som lagts undan kommer inte räcka till en större utbildning. Det rör sig snarare om en kortare kurs, menar Tim Ekberg, avdelningschef vid planeringsavdelningen vid Lunds universitet.

Kursen kommer rikta sig till studenter vid samtliga fakulteter och med stor sannolik undervisas vid Ekonomihögskolan. Innehållet och upplägget av den kommande kursen är ännu inte klart.

Liknande kurser har tidigare funnits vid Lunds universitet. Mellan år 1991 och 2015 fanns kursen Vetenskaplig Grundkurs på filosofiska institutionen i Lund. Kursen var uppskattad och hade högt söktryck, men lades ned av den förra ledningen då innehållet inte ansågs relevant.

Victoria Höög, docent i teoretisk filosofi, höll i den nu nedlagda kursen. Hon tror att det finns ett intresse hos eleverna att läsa Liberal Arts i mindre skala.

– Jag får fortfarande mail från studenter som några år senare insett hur viktig kursen var, säger hon.

Göteborgs universitet är ett av de lärosäten som erbjuder ett kandidatprogram i Liberal Arts, men där är söktrycket betydligt lägre. Enligt Victoria Höög har det att göra med studentunderlaget i Sverige är för litet.

– Det går inte att jämföra med länder som USA, Frankrike och England. Där har Liberal Arts-utbildningar högre status, säger Victoria Höög.