Hans entusiasm ska ta manskören till nya höjder

- in Porträttet

Christian Schultze är Lunds studentsångares nya dirigent – en sportälskande musikfantast som med humor, värme och visioner för första gången ska leda manskör. 

Christian Schultze hälsar med ett tryggt handslag. Han visar in i ett rum av prydligt uppställda stolar. I mitten står ett piano.

– Här spenderar jag många timmar, säger han och ler.

Vi befinner oss i St. Johanneskyrkans församlingshem där Christian Schultze i många år hållit körrepetitioner. Men från och med första januari blir det repetitioner även på annat håll, i Lund, då Christian Schultze blir Lunds studentsångares nye dirigent.

Christian Schultze har lett många körer genom åren, varit förbundsdirigent i allt från Jordanien till Danmark för både kvinnokörer och blandade körer. Men att leda manskör är någonting nytt.

– Att leda manskör går utanför min comfort zone, vilket är väldigt spännande. Därför vill jag verkligen grotta ner mig i detta, säger han.

Christian Schultzes morfar och morfars far ledde manskörer i Tyskland. Nu sluter han cirkeln med Lunds studentsångare. Foto: Alexander Edthofer

Manskörer har en historisk tyngd, andra repertoarer, tonsättare och klangbilder än kvinno- och blandade körer, och Lunds studentsångare är inte vilken manskör som helst. Med sin långa och ärorika historia, verksam sedan år 1831, och höga kvalitet är det kören med stort k.

– Det är ett av de mest prestigefulla dirigentjobben man kan ha. Att få vara en del av deras historik och renommé, inte bara i Sverige utan också utomlands, går inte att säga nej till.

Kören förknippas ofta med sina tv-sända konserter på första maj i Lund. Men, förklarar Christian Schultze, körens repertoar är mycket bredare än så. Den består av en rad andra konserter, turnéer och samarbeten med symfoniorkestrar runtom i världen. Bakom varje framförande ligger månader av övning och repetition.

– Målet är att bli så bra att vi ska kunna skapa musik i stunden, att improvisera tillsammans med publiken, hitta kontakten och känslan. Det kräver mycket hård träning, säger han och tillägger:

– Annars kan man lika gärna sätta på en skiva.

Skivor är förvisso något kören gjort många av. Men när man går på konsert med Lund studentsångare, menar Christian Schultze, ska det kännas.

– Om det inte säger någonting utan bara låter allmänt snyggt så har man missat poängen. Då är det ingen vits att ha en dirigent överhuvudtaget, säger han.

Att leda knappt 50 sångare kräver inte bara musikalitet utan också social kompetens, lyhördhet, tålamod, entusiasm, positivitet och en ”sjuk logistikförmåga”.

– Kören är mitt instrument. ”Kommer de följa mig, har jag deras förtroende, har vi tränat tillräckligt?” är frågor som ständigt dyker upp för en dirigent, berättar han.

Christian Schultze. Foto: Alexander Edthofer

Christian Schultze har, trots att han inte tidigare lett manskörer, lång erfarenhet inom musikvärlden. Som femtonåring tog han kantorsexamen och strax därefter startade han sin första ungdomskör. Han har läst vid musikhögskolan i Malmö och i Köpenhamn och har i många år arbetat som körledare och organist vid församlingar i Borås, Göteborg, Linköping och utanför Helsingborg.

I dag leder han Vegakören, St. Johanneskammarkör och Johanneskören. När tjänsten som ny dirigent för Lunds studentsångare i våras utlystes, ansåg körens styrelse att han var rätt man för jobbet.

Nu hoppas han på att spendera många år tillsammans med Lunds studentsångare, och att fortsätta utveckla kören till den starkast lysande på körhimmelen.

– För att, som den sportnörd jag är, göra parafras på en känd fotbollsspelare: Jag tycker den ska vara den starkaste kören i Skandinavien, säger han och fortsätter:

– Fast jag skulle vilja säga världen.