Mina impopulära åsikter

- in Kulturredaktionen väljer
@Lundagård

Vi lever i en tid av åsikts-polarisering och politisk korrekthet. Men alla har vi dem – åsikter som sticker i ögonen. Kulturredaktionen berättar om sina.

Cecilia Falkman. Foto: Jonas Jacobsson

Låt mig hålla tyst

Det är dags för ännu en snapsvisa på sittningen. Jag reser mig motvilligt upp och försöker sjunga så lågt som möjligt medan jag betraktar maten som kallnar på tallriken. Man måste inte tycka om alla traditioner och jag gillar faktiskt inte att sjunga. Jag vill ha ord och inga visor, bokstavligen.

Nej till flygskam

Jag erkänner: Jag gillar att flyga. Och jag vill inte skämmas över min önskan att se världen.  John Sjögren skriver i ”Feltänk om klimatet – skam föder rädsla” (Svd, 2019-11-20) att inget kreativt kommer ur känslan av skam. Jag tror heller inte att vi finner finurliga lösningar på klimatkrisen genom att färdas via skamvrån.

Cecilia Falkman

Nike Stolpe Wikström. Foto: Jonas Jacobsson

Djur > människor

Är det inte lite passé med antropocentrism? Människans okränkbara värde är kränkbart när vi misshandlar allt som inte är lika oss. Människan betyder inte mer än djuren och naturen. Ni vet det moraliska spårvagnsproblemet? Jag har genuint svårt att begripa hur någon kan tänka sig att döda ett djur men inte en människa.

Ananas på pizza

Han: Pizza? Vi kan dela på en? Du väljer.
Jag: Skyll dig själv.
Får jag välja kan det gärna vara ananas, banan och curry på.

Tro mer

Dags att överge scientismen och plocka in högre värden i tillvaron. Oavsett om det är Allah eller drömmen om det röda är det en enorm kraft vi går miste om i ett samhälle som stirrar sig blint på det mätbara och materiella. Bättre att söka balans mellan subjektivitet och objektivitet än att förkasta något så fruktbart som en idévärld!

Nike Stople Wikström
Axel Ekström. Foto: Jonas Jacobsson

Darwinistisk antropologi

Människans sinnen präglas av miljontals år av kontinuerlig anpassning. Men evolutionens ramverk omfattar inte bara rädsla, våld och överlevnad, utan även vad vi finner vackert, sexigt och roligt. Det är inte bara våra kroppar som formats av evolutionära tryck. Detsamma gäller våra hjärnor. Kultur är, i stor utsträckning, biologiskt betingad.

IQ är legitimt…

Den så kallade g-faktorn, i folkmun kallad IQ, mäter mer än din förmåga att prestera på ett IQ-test. Inget annat psykologiskt konstrukt besitter ens tillnärmelsevis samma prediktiva kraft. G-faktorn är positivt korrelerad med en rad framgångsmått, och spelar stor roll i våra liv – hur gärna vi än låtsas om motsatsen.

…och EQ är det inte

För att vetenskapligt definiera ett personlighetsdrag måste det kunna mätas konsekvent och särskiljas från andra konstrukt. Begreppet emotionell intelligens klarar ingendera tröskel: trots tjugofem års forskning är man fortfarande oenig om definitionen. Så kallad EQ vilar alltså på mycket tveksam vetenskaplig grund.

Axel Ekström