Konservativa förbundet bildas i Lund: ”Universitetsvänsterns dagar är förbi”

- in Nyheter

Under torsdagen bildades Konservativa förbundet vid Lunds universitet. Nu ska förbundet verka för yttrandefrihet och mot trånga åsiktskorridorer.  

– Vi ska avskaffa åsiktskorridoren vid Lunds universitet, säger föreningens nyvalda ordförande Johannes Norrman.   

Ett tiotal personer hade under torsdagskvällen samlats på Juridicum för att närvara vid bildandet av Konservativa förbundet vid Lunds universitet.

Efter en stunds småpratande och genomgång av stadgarna gick interimsstyrelsens ordförande Johannes Norrman upp i talarstolen. 18:10 förklarade han mötets öppnande.

– De senaste två åren har en pytteliten vänsterminoritet gång på gång påtvingat sin vilja på den betydligt större grupp studenter som inte tycker som dem, inleder han och fortsätter:

– Tystnaden vräker ut sina armbågar, ängslan griper kring sig och den som säger emot får med hot om uppsägning och disciplinåtgärder lära sig att ta skeden i vacker hand, säger han.

Han exemplifierar med läkarprofessorn Germund Hesslow, psykologläraren Johan Grant och KTH-studenten Felix som anmäldes efter en diskussion om invandring och kriminalitet.

– Min vilja, min drivkraft och min avsikt är att tillsammans krossa dessa tendenser till diktatursträvan. Vi måste säkerställa lärofrihet, forskningsfrihet och yttrandefrihet vid universitet, för konservativa, för liberaler, för socialister, för alla.

Johannes Norrman valdes till Konservativa förbundet vid Lunds universitets första ordförande. Foto: Louise Lennartsson

Konservativa förbundet har funnits på riksplanet sedan 2011 och i Skåne sedan 30 januari i år. Att förbundet nu bildas vid Lunds universitet tror den nyvalde vice ordföranden Erik Golovtchenko beror på flera saker:

– Det är många studenter som har tankar kring vad som händer med Sverige och det finns ett behov av att gå ihop, att diskutera och känna trygghet i att få prata utan att bli dömd, säger han.

Erik Golovtchenko har, med sin utländska bakgrund och homosexuella läggning, vid universitetet ofta upplevt sig pådyvlad en form av vänsterfalang utan att vara bekvämt med det.

– Även jag som läser kemi, har känt av en åsiktskorridor på universitetet och upplevt mig begränsad, säger han.

I Konservativa förbundet vill de verka för öppna samtal och få konservativt lutande studenter att känna sig välkomna vid universitetet. Genom talarkvällar och aktioner hoppas de samla brett.

– Vi ska ha talarkvällar, dela ut flygblad och vara en motpol mot den vänsterfalang som dominerar. När något otillbörligt händer, om någon försöka kuppa bort lärare, eller införa åsiktsdiktatur så kommer vi reagera och göra vad vi kan för att belysa och upplysa, säger Johannes Norrman.

De tror på stort intresse bland studenterna.

– Man får intrycket av att det är många på universitetet som är vänster. Men kollar man på undersökningar, som bland annat Lundagård gjort, om vad folk faktiskt röstar på är resultatet annorlunda. På många fakulteter finns en ganska bred högermajoritet, även om studenterna inte alltid säger det i klassrummet, säger Johannes Norrman.

Johannes Norrman håller visionstal under bildandemötet. Foto: Louise Lennartsson

Men det är inte bara studenter som lutar höger på den ekonomiska höger-vänster-skalan som den nya styrelsen vill attrahera med Konservativa förbundet, utan också en konservativ vänster.

– Även om man är ekonomiskt vänster i Sverige i dag så kan det finnas många saker som man inte håller med om värderingsmässigt inom vänstern. Då är vi en bra mötesplats, säger Erik Golovtchenko.

– På riksplanet finns exempelvis en medlem som är konservativ marxist, tillägger Johannes Norrman.

Detta är en av de största skillnaderna mellan Konservativa förbundet till den liberala och konservativa studentföreningen Ateneum.

– Ateneum är mer liberalt och mer ekonomiskt inriktat. Konservativa förbundet är mer socialt konservativ, där man kan vara ekonomiskt både höger och vänster, säger Johannes Norrman.

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Spex and the city

I couldn’t help but wonder… Vad händer med