Så röstar studenterna från olika fakulteter

- in Nyheter

Lunds studenters politiska prioriteringar varierar mellan olika utbildningar. I Lundagårds valspecial är det dags att analysera vad studenterna röstar på utifrån vilken fakultet de läser vid. Resultaten jämförs med hur Lunds studenter röstar i stort

Text och grafik: Filippa Werner Sellbjer

Lunds Tekniska Högskola

LTH är en av universitetets största fakulteter, där ingenjörer, arkitekter, industridesigners och livsmedelstekniker utbildas. Vid fakulteten dominerar högerpartierna: Moderaterna är det största partiet följt av Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Regeringspartierna får endast 19 procent sammantaget, vilket är ett dåligt betyg för den sittande regeringen. Vänsterpartiet är i sin tur ungefär hälften så stora vid LTH som vid universitetet i stort. Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna är något överrepresenterade.

Centerpartiets goda resultat kan troligtvis härledas till att teknikerna tycker att miljö och klimat är den viktigaste politiska frågan. Centerpartiet och Miljöpartiet har ett högt förtroende i miljö- och klimatfrågor på riksplan, men det är bara Centerpartiet som får ett bättre resultat här än vid universitetet i stort. Samtidigt är kvinnliga lundastudenter, vilka i högre utsträckning röstar på Miljöpartiet, kraftigt underrepresenterade på fakulteten. Det förklarar delvis att partiet trots teknikernas stora intresse för miljöfrågor inte får fler röster än vid universitetet i stort.

Antal respondenter från LTH: 742

Medicinska fakulteten

Vid Medicinska fakulteten utbildas bland annat läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och biomedicinare. Här är Moderaterna och Vänsterpartiet jämbördiga, precis som vid universitetet i stort där Moderaterna och Vänsterpartiet saknar statistiskt säkerställda skillnader. Fakultetens partifördelning liknar även i övrigt hela universitetets, med endast ett par procentenheters skillnader för de olika partierna.

Det är ingen överraskning att sjukvård är den viktigaste frågan för studenterna vid Medicinska fakulteten. Frågan är kraftigt överrepresenterad bland dem jämfört med den generella lundastudenten. Trots att Socialdemokraterna är partiet med högst förtroende i frågan på riksplan är de dock bara två procentenheter större här än vid universitetet i stort. Även integration och invandring är viktiga frågor för medicinstudenterna.

Antal respondenter från Medicinska fakulteten:  340

Ekonomihögskolan

På Ekonomihögskolan har Moderaterna en total dominans. Med sina 43 procent är partiet inte bara i närheten av egen majoritet, de är dessutom mer än dubbelt så stora här som vid universitetet i stort. Med ett så pass dominerande parti faller det naturligt att de övriga partierna får lida förluster, men underrepresentationen bärs i synnerhet av vänsterorienterade partier. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ kommer inte i närheten av de resultat vid Ekonomihögskolan som de får vid universitetet i övrigt. Vid Ekonomihögskolan utbildas bland annat nationalekonomer, företagsekonomer och systemvetare.

Som man kan gissa sig till på fakultetens namn är ekonomi den viktigaste frågan för studenterna vid Ekonomihögskolan. Även här är resultatet mer än dubbelt så högt jämfört med det för den generella studenten. Sveriges ekonomi är en fråga där Moderaterna har ett högt förtroende, vilket kan förklara deras popularitet på fakulteten. Integration och invandring har en relativt lik fördelning, men miljö och klimat är avsevärt mindre viktigt för dessa studenter. Det märks på Centerpartiet, men i synnerhet Miljöpartiets låga siffror.

Antal respondenter från Ekonomihögskolan: 301

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Studenterna som studerar samhällsfrågor är i stor utsträckning vänsterpartister. Inget annat parti kommer i närheten av ett så högt resultat vid fakulteten, vilket är en bra bit över universitetets snitt. Även Feministiskt initiativ, Socialdemokraterna och Miljöpartiet får något högre resultat här. Alla högerpartier gör något eller markant sämre resultat vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Där studerar bland annat blivande statsvetare, kriminologer, journalister och beteendevetare.

Den viktigaste frågan för samhällsvetarna är miljö och klimat. Procentsatsen är dock något lägre jämfört med resultatet för universitetet i sin helhet. I övrigt är resultatet nästan identiskt det för den generella lundastudenten. Trots att samhällsstudenterna tycker att miljö och klimat är viktigast får dock Centerpartiet något lägre procentsats här.

Antal respondenter från Samhällsvetenskapliga fakulteten: 627

Juridiska Fakulteten

Vid Juridiska fakulteten går alla högerpartier bra. Alla allianspartier får högre resultat vid Juridiska fakulteten än vad de får av den generella lundastudenten. Samtidigt går Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ något eller markant sämre. Med en juristutbildning kan man bland annat arbeta som advokat, domare, kronofogde och åklagare.

Även i detta fall upprepar sig mönstret vad gäller politiska frågor: det ämne som är centralt för fakultetens utbildning kommer också högt på prioriteringslistan. Lag och ordning är kraftigt överrepresenterad vid Juridiska fakulteten jämfört med det generella resultatet för universitetet. Något som också utmärker sig är att invandring har klättrat till en förstaplats, men får samtidigt bara en procentenhet högre procentsats än vid universitetet i stort. Juristerna tycker att många olika frågor är viktiga, så procenten dras ner av den spridda fördelningen.

Antal respondenter från Juridiska fakulteten: 194

Naturvetenskapliga fakulteten

Vid Naturvetenskapliga fakulteten utbildas bland annat miljövetare, matematiker, fysiker, kemister, geologer och biologer. Bland dem är de flesta studenterna vänsterpartister, men även Sverigedemokraterna och Moderaterna får höga siffror. Moderaterna är dock mer populära vid universitetet i stort än vad de är bland naturvetarna. En kristen värdegrund tycks inte heller vara omtyckt vid den Naturvetenskapliga fakulteten, där Kristdemokraterna hamnar närmre noll än riksdagsspärren.

Naturvetarna tycker att miljö och klimat är den absolut viktigaste frågan. Här får frågan som väntat sin absolut högsta procentsats jämfört med de övriga fakulteterna. Något som kan förvåna är dock att partierna som kallar sig för gröna, det vill säga Miljöpartiet och Centerpartiet, inte är största partierna. Centerpartiet får till och med ett lägre resultat här än vid universitetet i sin helhet. Vänsterpartiet har dock intensifierat sitt klimatfokus och får höga betyg i miljö- och klimatfrågor i Naturskyddsföreningens kartläggning. Möjligtvis har partiet fångat upp naturvetarna med miljö och klimat som sin hjärtefråga.

Antal respondenter från Naturvetenskapliga fakulteten: 173

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Vid fakulteterna för humaniora och teologi kan man bland annat läsa språk, teologi, filosofi och mänskliga rättigheter; studier som tycks locka vänsterpartister. Partiet är nämligen det klart största: Vänsterpartiet får ett tämligen extremt resultat, som inte är långt ifrån att ta partiet till en egen regering om studenterna skulle få välja. Alla övriga partier förutom Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ får sämre resultat här jämfört med universitetet i sin helhet. Intressant nog spiller inte teologistudenternas intresse för religion över i en röst på Kristdemokraterna i högre utsträckning än för den generella studenten. Kristdemokraterna får ett sämre resultat här än vid universitetet i stort.

Precis som för Vänsterpartiet är jämställdhet en högt prioriterad fråga, vilken är starkt överrepresenterad vid fakulteten jämfört med den generella lundastudenten. Miljö och klimat är i princip lika viktigt för humanist- och teologistudenterna, och frågan kniper även här förstaplatsen som viktigaste politiska frågan.

Antal respondenter från Humanistiska och teologiska fakulteterna: 337

Konstnärliga fakulteten

Konst-, musik- eller teaterhögskolan i Malmö vid Lunds universitet har en överrepresentation av vänsterpartister, feminister, miljöpartister, centerpartister och sverigedemokrater jämfört med den generella lundastudenten. Moderaterna får ett katastrofalt dåligt resultat och är mindre än Kristdemokraterna. Liberalerna får i sin tur inte en enda röst. Värt att notera är att endast 58 personer svarade att de läser vid Konstnärliga fakulteten, vilket gör resultatet mer osäkert.

Miljö och klimat är den enskilt viktigaste frågan för de konstnärliga studenterna, och den är markant viktigare än för den generella lundastudenten. Även jämställdhet får ett utmärkande resultat, då frågan är sju procentenheter viktigare för dessa studenter.

Antal respondenter från Konstnärliga fakulteten: 58

Om undersökningen

Undersökningen skickades ut till alla studenter med en registrerad studentmejl via Ladok, vilket är 29 463 personer. Svarsfrekvensen är 3217 personer, vilket är 11 procent. Undersökningen skickades ut den 1 juni och låstes den 11 juni.

Läs mer om undersökningen

Läs mer:

Så röstar Lunds studenter