Rättelse: Tågresorna har inte femdubblats

- in Nyheter
@Lundagård

I artikeln ”Femdubblade tågresor bland universitetsanställda” (27/2) uppgavs felaktigt att antalet tågresor mellan 2018 och 2019 femdubblats, rätt uppgift är att utsläppen från tågresor femdubblades. Enligt miljöledningsrapporten ökade antalet tågresor under samma period i stället med 20 procent.

Läs hela artikeln här.