Tågresorna ökar bland universitetsanställda

- in Nyheter

Texten har tillfogats en rättelse: I en tidigare version stod att antalet tågresor mellan 2018 och 2019 femdubblats, rätt uppgift är att utsläppen från tågresor femdubblades. Enligt miljöledningsrapporten ökade antalet tågresor under samma period i stället med 20 procent. Gällande flygresorna gäller även att utsläppen från dessa minskat med 80 respektive fyra procent. 

Mellan 2018 och 2019 minskade Lunds universitet sina utsläpp till följd av flygresor under 50 mil med 80 procent, samtidigt som tågresorna har ökat med 20 procent. Även långdistansflygresorna har minskat. Dock inte tillräckligt, menar Gustav Ekström, ordförande för Lunds universitets studentkårer.

Nyligen släppte Lunds universitet en redovisning av miljöledningsarbetet under 2019. I den framgår bland annat att universitet lyckats ta fram en ny mötes- och resepolicy, vilket enligt beräkningarna från rapporten har resulterat i att utsläppen från kortdistansflygresor minskat med 80 procent sedan föregående år medan tågresorna under samma period har ökat med 20 procent. Samtliga utsläpp från kortdistansflyg, tåg-, bil,- och bussresor samt maskiner har minskat med totalt 35 procent.

För drygt ett år sedan startades namninsamlingen Klimatuppropet av fyra studenter vid Lunds universitet. Namninsamlingen undertecknades av drygt 4 000 studenter och samtliga kårer i syfte att sätta press på universitetets ledning för att halvera utsläppen inom fyra år. Gustav Ekström, ordförande för Lunds universitets studentkårer, tror att klimatuppropet kan ha spelat roll för de minskade utsläppen.

– Det har ju skett en förändring i flygresor under 50 mil, och något måste ha varit katalysatorn i den förändringen. Det går att göra bedömningen att klimatuppropet varit den katalysatorn, på grund av den valde universitetet att uppdatera sina policyer.

Trots att kortdistansflygen har minskat drastiskt, har utsläppen från flygresor över 50 mil bara minskat med ca fyra procent. Gustav Ekström vill se förändring även för långväga resmål.

– Det är en narrativfråga, universitetet kan säga ”ja, vi har minskat flygresorna så här mycket” men det gäller ju flygresorna under 50 mil, det är uppenbarligen inte där som utsläppen ligger.

Rektor Torbjörn von Schantz tycker att resultaten är positiva:

– Jag är väldigt överraskad att våra försök att vara återhållsamma med våra flygresor har fått en sådan effekt. Jag tror att det framför allt beror på en ökad medvetenhet kring de problem vi står inför, vilket har väckt stort intresse internt.

Hur ska universitetets ledning gå vidare för att minska flygresor över 50 mil?
– Jag kan bara berätta hur jag själv resonerar: Jag avstår från möten i utlandet om det inte är absolut nödvändigt. Det kan dock innebära att vi minskar vårt internationella nätverk, men man kan till exempel skicka en representant på resor i stället för två, men det går inte alltid att ersätta flyg med tåg av praktiska och tidsmässiga skäl.

Är det upp till varje anställd att besluta kring resealternativ?
– Vi förbjuder inga flygresor, utan detta är mer en hygienfaktor. Vi ska naturligtvis bidra med vårt strå i stacken att minska vårt klimatavtryck, men det finns många andra viktiga saker att jobba med, som att utveckla vår forskning i de områden som kan minska koldioxidutsläppen rent generellt, säger Torbjörn von Schantz.