Att få sina fördomar bekräftade

- in Ledare

En fördom definieras ofta som ”ett positivt eller negativt antagande som grundar sig på felaktig eller otillräcklig information”. 

Det är bättre att ha en fördom än att inte ha något alls, sa en främling till mig en gång. Vi satt i Lux kafé innan en föreläsning. Det viktiga, fortsatte främlingen, är hur man förhåller sig till sina fördomar, om man är villig att ompröva dem, eller om man håller dem för okränkbara sanningar på ständig jakt efter att få dem bekräftade.

Vi har fördomar om det mesta – från invandring till Carola, från konservatism till miljö. På tal om det senare: Efter Lundagårds förra tidningsutskick inkom ett mejl där avsändaren vädrade tankar om papperstidningarnas miljöpåverkan. Nedan i förkortad version:
”Ni kanske borde börja erbjuda tidningen som en digital prenumeration istället? Då skulle ju ni också spara pengar på produktionen, samtidigt som jorden inte skulle gå under”.

Vilket antagande, tänkte jag, och kände med ens doften av fördom. Pillemarisk över möjligheten att avslöja ett så sällan ifrågasatt påstående, fattade jag pennan och skrev till Lundsgårds pappersleverantör: Hur många träd har strukit på foten, för att Lundagård ska tryckas, och är pappersindustrin verkligen ett så stort problem för miljön som många tror?

Ett vänligt svar damp strax ner i mejlkorgen:
”För varje upplaga av Lundagård (36 000 ex) går det åt sex till sju träd, med en genomsnittlig stam på 20 cm i diameter, och för varje träd som huggs ner återplanteras två träd i samma region.”

Vad var det jag sa, tänkte jag, och räknade ut hur många träd som går åt för varje tidningsexemplar – 0,0002 stycken. Ingenting!

Jag läste vidare: Den svenska skogen växer. Förvisso inte arealmässigt – svensk skogsareal har täckt ungefär hälften av Sveriges yta under de senaste hundra åren – men virkesmässigt. Skogen förtätas.

Jag hade rätt, tänkte jag, smått lyriskt, innan en professor berättade att det inte är här den verkliga kritiken mot pappersindustrin ligger. För samtidigt som skogen blir tätare har den biologiskt rika urskogen aldrig varit mindre. Skit också…

Det är skönt att få sina fördomar bekräftade, farligt skönt. Innan jag helt ger upp denna kamp för papperstidningen vill jag tillägga att läsning på dator inte heller är särskilt miljövänligt. En undersökning, förvisso med tio år på nacken, visade att 33 minuters datoranvändande gav samma miljöeffekt som en tryckt dagstidning levererad i brevlådan. Ha!