Så uppmärksammar nationer kvinnornas dag

- in Nyheter

Sedan 1977 firas Internationella kvinnodagen den 8 mars officiellt på initiativ av FN. Dagen har dock uppmärksammats i Europas tidiga arbetarrörelse och kvinnorörelse ända sedan år 1910, och den första Internationella kvinnodagen firades året därpå. Lundagård har gjort en rundringning till några av nationerna i Lund för att fråga hur de ska uppmärksamma dagen. 

Malmö nation slår på stort. Under lördagen har en brunch ägt rum som är abonnerad av nationens kvinnliga tjänstemän, de så kallade Hjärter Dam.

– Vi kommer även ge en utmärkelse till en framstående kvinnlig tjänsteman på nationen. På söndag kommer en Instagrampost att läggas upp, berättar Malin S. Edhall, kurator på Malmö Nation.

– Där kommer vi att hylla alla fantastiska kvinnor samt belysa betydelsen av dagen och varför den är viktig att uppmärksamma, säger Malin S. Edhall.

Helsingkrona nation har inget speciellt event knutet till dagen.

– Vi uppmanar dock alltid våra medlemmar att engagera sig, berättar Augusta Manninger, kurator på Helsingkrona Nation.

Nationen har just nu ett samarbete med Kvinnojouren.

– De har varit här och gjort lite lovebombing och berättat om sitt arbete, säger Augusta Manninger.

På Östgöta nation kommer ett internt firande att äga rum.

– Hur det rent organisatoriskt ska gå till är inte bestämt ännu, säger Diego Nino Cortés, kurator på Östgöta Nation.

Kalmars nation har inga årliga event sammankopplade till dagen. Inte heller i år finns något sådant planerat.

– Jag tror att vi kan ha gjort det förut. Men just nu har vi inga förmän som organiserar det. Tjänsterna är vakanta, säger Peter Hagen, kurator på Kalmars Nation.

Wermlands nation har inget särskilt evenemang för att uppmärksamma dagen.

– Ingen egentlig anledning, förutom att vi har en miljökonferens som börjar på söndag, säger Svante Rosenlind, kurator på Wermlands nation.

Blekingska nationen har de senaste åren valt att uppmärksamma dagen genom sin klubb Indigo, som anordnades i fredags. Dessutom har de alltid information från Kvinnojouren uppe.

– Vår indieklubb Indigo har en Girl Power addition med endast kvinnliga artister och DJ:s, säger Tove Böckman, kurator på Blekingska nationen.