Replik: Vi behöver mer kapitalism, inte mindre

- in Debatt

Detta är en replik. Åsikterna är skribenternas egna.

Svaret på de problem som Marxistiska studenter lyfter fram i sin debattartikel är inte mer socialism, utan mer kapitalism, skriver företrädare från fem olika studentföreningar i en replik på Marxistiska studenters debattartikel

Marxistiska studenter lyfter i sin artikel flera områden som de anser behöver förbättras, flera av dem är dessutom riktiga problem. Tyvärr lyckas de inte presentera ett enda argument till varför socialism är lösningen på något av dem. De lyckas inte heller visa att kapitalismen skulle vara en bov i sammanhanget. Man skulle lätt kunna tro att allt bara handlar om att “resurserna hamnar i fel fickor”, nämligen inte just deras egna.

Sedan Marx och Engels skrev sitt kommunistiska manifest har deras ideér provats i olika sammanhang med olika förutsättningar över hela världen. Marxism, leninism och maoism har en sak gemensamt – där det införs slås allt spillror på alla möjliga sätt varje gång. Det spelar ingen roll om det sker i ett fattigt land i Asien eller ett rikt land i Sydamerika. Resultatet blir detsamma, ett brutalt lidande och i värsta fall folkmord. Bara en dåre upprepar samma handling flera gånger men förväntar sig ett nytt resultat. Om vi ska införa ett marxistiskt system igen är debattörerna svaret skyldig. Varför ska vi prova detta inhumana system igen och vad ska vi göra annorlunda för att inte förstöra landet?

Likt socialismen har även kapitalismen prövats över hela världen men med ett helt annat utfall. Kapitalismen som system möjliggör att en enskild individ kan äga och genom sitt arbete producera något av värde. Det stärker individens frihet och ger henne möjligheten att skapa sin egen framtid. Därigenom skapas större incitament till kreativitet och hårt arbete än det kommunistiska någonsin åstadkommit. Konsekvensen av det är att kapitalismen genererat allt det välstånd vi har i dag. Vi är rikare, vi lever längre och bättre än någonsin tidigare och utvecklingen går fortsatt framåt. Tack vare kapitalismen är vi i dag på god väg att utrota fattigdomen på jorden. Det är när fria människor ges möjligheten att arbeta för något de ser som viktigt och sedan skörda frukten som mänsklig framgång skapas. När människan är ofri sker det motsatta och det är därför socialismen aldrig har eller kommer att lyckas.

Om Marxistiska studenter menar allvar med att man vill tillfredsställa den stora massans behov och inte bara bestämma över andra bör de eftersträva mer kapitalism, inte mindre.

Christopher Ogesjö, ordförande Studentföreningen Ateneum
Sofia Kristensson, ordförande Moderata Studenter vid Lunds universitet
Karin Mattson, ordförande Centerstudenter Skåne
Thomas Hermansson, ordförande Kristdemokratiska Studentförbundet Lund.
Christoffer Lindbom, ordförande Liberala Studenter Skåne
Emma Bjarnevik, vice ordförande Liberala Studenters riksstyrelse