Upprepade trakasserier – nu vill LU stänga av studenten

- in Nyheter
@Lundagård

Sydsvenskan meddelade under dagen att universitetet vill stänga av en student som under ett och ett halvt år regelbundet trakasserat andra studenter.

Studenten ska vid upprepade tillfällen ha uppträtt störande, gjort sexuella närmanden och anmärkt på andra studenters sexuella läggning på Språk- och litteraturcentrum (SOL) i Lund. Situationen ska ha gått så långt att universitetet hyrt in extra väktare.

Det finns sedan tidigare ett oavslutat disciplinärende mot studenten. Ett sådant ärende kan innebära att studenten får en tidsbegränsad avstängning. Med anledning av händelserna hade universitetsledningen och universitetets säkerhetssamordnare i oktober ett möte med studenten. Studenten ska vid mötet ha varit förvånad inför anklagelserna, och avböjde hjälp från Studenthälsan och Studentombudet.

Nu har Lunds universitet vänt sig till Högskolans avskiljandenämnd för att få till ett permanent avskiljande av studenten.

Texten uppdateras.