Regeringen rekommenderar distansutbildning – Juridicum svarar

- in Nyheter

Regeringen rekommenderar distansutbildning. Från och med den 18 mars övergår Juridicum till distansutbildning. 

Klockan 9:45 höll regeringen presskonferens med anledning av spridningen av covid-19. Regeringen rekommenderar samtliga universitet och högskolor i landet att övergå till distansutbildning: ”Vi förutsätter att våra lärosäten går över till distansutbildning, och ser till att så många studenter som möjligt kan hålla igång sina studier även under denna tid”, meddelade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning på en presskonferens.

Juridiska fakulteten var en av de fakulteter som under måndagkvällen fattade beslut om att successivt övergå till distansutbildning.
– Vi har förberett detta sedan i slutet av förra veckan. Bakgrunden är dels att vi har lång och gedigen erfarenhet av distansutbildning genom vår lärplattform Blackboard, och dels att det kom önskemål, oro och tankar från studenter och lärare att övergå till distansutbildning, säger Mia Rönnmar, dekan vid juridiska fakulteten.

Beslutet fattades strax efter att rektorn under måndagseftermiddagen gett klartecken att låta universitetet övergå till distansutbildning.
– Vi ansåg att vi behövde ett beslut från högsta ort för att övergå till distansutbildning. När det kom fattade vi omedelbart beslutet, säger Mia Rönnmar.

Distansutbildningen börjar på juridiska fakulteten från och med onsdagen den 18 mars. All undervisning sker därefter på Blackboard. Veckans inplanerade tentamina – salstentamen på termin fyra samt muntlig tentamen på termin sex – görs om till hemtentamen. Reception och bibliotek planeras fortsatt hålla öppet, men med reviderade öppettider mellan 8-16.

Hur länge beslutet gäller är i nuläget svårt att svara på:
– Vi gör långsiktiga planer i nära samarbete med Juridiska föreningen och följer utvecklingen noga. Hur länge detta pågår är omöjligt att säga, säger Mia Rönnmar.

Följande beslut fattade universitetsledningen den 16 mars:

  • att inte bevilja några tjänsteresor till andra länder, tills vidare. Detta gäller även resor inom ramen för utbildning. Detta gäller så länge som UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder.
  • att alla internationella besök från samarbetspartners/gäster, ska ställas in tills vidare.
  • att verksamheter ges möjlighet att övergå till digital examination och utbildning där detta bedöms lämpligt och det finns förutsättningar att bibehålla utbildningens kvalitet. Det är också viktigt att veta att alla utbildningar inte kan ges digitalt eftersom verksamheterna sinsemellan är mycket olika.
  • att inte anordna konferenser, föreläsningar eller andra sammankomster med över 500 deltagare. Detta omfattar hela universitetets verksamhet och gäller sammankomster med universitetets anställda och studenter samt inbjudna gäster, nationella såväl som internationella.
  • att ge medarbetare möjlighet att efter överenskommelse med närmaste chef arbeta hemifrån i de fall förutsättningar för detta finns