Så drabbas vårens disputationer av coronautbrottet

- in Nyheter

Efter nya rekommendationer av regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutade Lunds universitet på tisdagen att utbildning och examination kommer att ske på distans. Hur påverkas kommande disputationer av detta? Lundagård har pratat med doktorander om det nya läget.

Théreése Jönsson är doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Medicinska fakulteten i Lund och disputerar på fredag. För henne har den senaste tiden varit osäker och fylld av frågetecken.
– Det har varit kaos de senaste två veckorna, säger hon och skrattar.

En av professorerna i betygsnämnden kunde inte närvara, men tilläts inte heller att medverka via länk.
– Jag tänker att det beror på att det meddelades i ett ganska tidigt skede och att personen därför var utbytbar, säger Thérése Jönsson.

Förutsättningarna har dock förändrats i snabbt i takt med den ökade spridningen av viruset. Under tisdagen fick hon veta att disputationsakten till stor del kommer att genomföras via länk. På Medicinska fakultetens hemsida finns svar på vanliga frågor om Coronaviruset med anledning av dess utbrott som rör doktorander och handledare. Där framgår att opponenter, externa-och interna ledamöter samt ordförande tillåts medverka via länk vid sjukdom eller restriktioner. Det krävs dock att doktoranden själv är på plats. I annat fall skjuts disputationen upp.
– Det enda som kan innebära att det skjuts upp är om de stänger ner universitet eller om jag blir sjuk. Så jag har isolerat mig, säger Thérése Jönsson.

Om akten på fredag skulle ställas in innebär det inget särskilt för Thérése Jönsson.
– Jag arbetar kliniskt och går i så fall tillbaka till jobbet som Fysioterapeut, berättar hon.

För egen del tycker Thérése Jönsson att de kunde skjutit upp det.
– Det blir ju inte lika kul nu. De tyckte att man kunde servera snittar och bubbel, men vågar man det? Tänk om någon nyser, säger hon.

Även Ulrika Wijk, doktor i medicinsk vetenskap vid Medicinska fakulteten, har isolerat sig så gott det går i preventivt syfte. Tanken är att också hon ska disputera på fredag.
– Just nu känns det som att det värsta som kan hända är att jag själv blir sjuk, säger hon.

Situationen för Ulrika är att en av personerna i betygsnämnden sitter i karantän och inte kommer att delta. En annan får inte komma på grund av reserestriktioner, och kommer istället att vara med på länk. På grund av detta har båda suppleanterna i betygsnämnden behövts kallas in. Opponenten planerar för närvarande att medverka på plats, men vid förhinder är det förberett för att kunna skötas via länk.
– Det har varit en nervös vecka och min handledare har haft fullt upp för att försöka rodda i allt detta, säger Ulrika Wijk.

Aulan som först var bokad var teknikmässigt för osäker att ha folk på länk i. Istället kommer disputationen att hållas i en konferenslokal med teknisk utrustning för online-möten. För allmänheten står dörrarna fortfarande öppna.

Att disputationer ska vara offentliga är reglerat i svensk lag. Vem som helst ska kunna ta del av det vetenskapliga arbetet och kunna ställa kritiska frågor. Den nya lokal som bokats in för Ulrikas disputation är dock för liten för att kunna ta emot någon större publik.
– Det löstes genom att boka in ett annat rum intill där publik kan följa akten på länk. Om det kommer upp några frågor får en person gå mellan rummen. Det känns lite fånigt egentligen, säger Ulrika Wijk.

Om disputationer innan sommaren tvingas skjutas upp kommer det att lösas med en ökad flexibilitet avseende tidsbokningar.
– Det skulle exempelvis kunna ordnas genom att boka in fler per dag eller genom att lägga dem utanför terminstider , säger Karin Jirström, vicedekan vid Medicinska fakulteten.

Även om hårdare restriktioner kring antalet personer som får vistas i samma sal införs, ser Karin Jirström möjligheter att lösa situationen.
– Det kan till exempel ordnas genom att man streamar live och ger allmänheten möjlighet att ställa frågor via en chat, säger hon.

På så vis löser man kravet på att disputationen ska vara offentlig.

På hemsidan läggs endast aktuell information ut, som kontinuerligt uppdateras.
– Lägger vi ut för mycket ”om” blir det inte bra, säger Karin Jirström.

Trots den osäkra situationen som disputanter nu står inför är hon positivt inställd.
– Vi gör allt för att lösa det på bästa sätt. Jag är imponerad över hur snabbt det hittills gått att ställa om, säger hon.

Oskar Löfgren, doktorand i Naturgeografi vid Naturvetenskapliga fakulteten, som disputerar nästa fredag beskriver att det varit mycket pussel med att hitta suppleanter och lokal.
– Man blir ju rätt så distraherad av att hela tiden behöva följa nyheter och hålla sig uppdaterad. Det hade nästan varit lättare att skjuta upp det till hösten, säger han.

Det hade å andra sidan inneburit att han inte hade kunnat söka samma tjänster som en disputerad, resonerar han. Oskars tjänst går ut i maj, men för honom tror han att det i så fall löst sig ändå.
– Även om det är en jävla röra nu får man en känsla av att folk är flexibla. Men man kan bara vara flexibel till en viss gräns, säger Oskar Löfgren.

De olika fakulterna hanterar inte kraven på närvaro på samma sätt. Under onsdagen togs ett beslut om tillfälliga regler för disputation vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). Av beslutet framgår att det krävs att inte bara disputerande utan även ordföranden och minst en av handledarna är på plats.

Hur kommer det sig att det skiljer sig åt?
– Vi har  [genom, reds. anm.] diskussioner i LTHs Forskarutbildningsnämnd gjort detta övervägande och kommit fram till att vi vill ha det på detta sättet. Det är lämpligt att ordföranden är på plats, de leder ju samtalet , säger Viktor Öwall, rektor på LTH.

Beslutet är dock inte hugget i sten.
– Vi tvingas till nya beslut nästan varje dag. Jag hade gärna sett att vi på universitetet kom fram till gemensamma riktlinjer. Då kanske vi kommer fram till något annat. Vi är flexibla och kan diskutera, säger Vikor Öwall.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.