Nya beskedet: Det blir en Lundakarneval år 2022

Under måndagskvällen sammanträdde Karnevalsorganet för att ta ställning i frågan om nästa Lundakarneval. Jubel utbröt när utredningsgruppen lade fram sin bedömning: Karnevalen ska hållas år 2022.

Lundakarnevalen är en enorm organisation. År 2018 engagerade den 5600 studenter och omsatte över 30 miljoner kronor. I januari i år tillsatte Karnevalsorganet sedvanligt en utredningsgrupp för att undersöka Lundakarnevalens förutsättningar för att äga rum år 2022.

Gruppen har sedan dess samtalat med kårer, nationer, polis, kommun och en rad andra intressenter. Under måndagskvällen presenterade utredningsgruppen sitt beslut. Gruppen rekommenderar att Lundakarnevalen går av stapeln år 2022.

Utredningsgruppens förslag möttes under sammanträdet av applåder. Det beskriver Lunds universitets studentkårers tillika Karnevalsorganets ordförande Gustav Ekström:
– Vi var väldigt glada, det jublades i salen, säger han.

Men beskedet var, trots covid-19, väntat.
– Det var ett väldigt väntat besked. Det skulle krävas mer än corona för att stoppa lundastudentera i detta, säger Gustav Ekström.

Nu börjar arbetet med att utse en valberedning som ska bereda och föreslå ledamöter till Karnevalskommittéen.

Valberedningen ska vara utsedd senast i juni 2020 och kommer att bestå av en ordförande och sex ledamöter. Valberedningen ska därefter föreslå Karnevalskommittékandidater som Karnevalsorganet ska ta ställning till. Exakt när ledamöterna ska vara utsedda är ännu inte bestämt, men Gustav Ekström förväntar sig att tidsgränserna kommer likna processen från föregående Karneval:
– Vi kan nog räkna med att vi har en kommittée lagom till nyår, säger han.