Universitetet måste leverera enligt lag

- in Nyheter

Detta är en debattartikel. Åsikterna tillhör skribenten. 

Att läsa på distans är inte att vara ledig och studenterna förväntar sig nu att universitetet tar ansvar för att tillgodose studenternas lärarledda tid, menar Eric Tegnander från Lunds socialdemokratiska studentklubb. 

Det har gått mer än en vecka sedan regeringen gick ut med sin rekommendation om att universitet och högskolor bör gå över till distansutbildning på grund av coronaviruset. Över ett dygn senare var det dags för Lunds universitet att gå ut med sitt besked och ännu i skrivande stund verkar flera fakulteter fortfarande leta efter wifi-koden.

Låt oss inledningsvis slå fast att nu inte är rätt tidpunkt att analysera och utvärdera hur Lunds universitet har hanterat coronautbrottet. Det kommer komma en tid när det här är över och då ska vi med glädje prata om beredskap och krishantering. Den här debattartikeln handlar inte om det. Nä, den här debattartikeln handlar om en oro hos oss studenter. Inte om oron för viruset och våra nära och kära, även om det såklart är överhängande – det här handlar istället om oron vi känner inför universitetets distansundervisning.

Som studenter förväntas vi fortfarande bedriva heltidsstudier och klara av våra tentor. Då förväntar vi oss också att universitetet fullföljer det uppdrag de har enligt högskolelagen – att utforma verksamheten så att en hög kvalitet nås i utbildningen. Det här är inget lov. Inte för oss. Inte för er.

Det fungerar inte att bara skicka hem oss studenter med en instruktion om att läsa innantill i boken. Det är inte tillräckligt att hålla ett litet webbseminarium i veckan och hoppas på det bästa. En modern universitetsutbildning handlar nämligen inte om att lära sig fakta utantill. Det handlar om att lära sig göra självständiga och kritiska bedömningar, om att självständigt kunna urskilja, formulera och lösa problem och om att få en god beredskap att möta ett föränderligt arbetsliv. Det är inte vi som säger det. Det är lagen.

Framförallt är det en sak som riskerar att få stryka på foten i det här läget – den lärarledda tiden. På många kurser var den redan innan coronaviruset kraftigt begränsad och vi undrar såklart hur det ska bli när de få föreläsningar man hade nu ska ersättas av digitala seminarier av blandad kvalitet. Dessutom försvinner nu möjligheten att gå fram efter föreläsningen och prata med läraren, eller för den delen möjligheten att gå förbi lärarens kontor och ställa frågor.

Det kan tyckas hårt att ställa den här typen av krav i tider som dessa, men kom ihåg att kraven på studenterna absolut inte har minskat. Snarare tvärtom. Därför vill vi, vänligt men bestämt, påminna universitetet om att vi förväntar oss lärarledd tid. Vi förväntar oss att ni fortsätter hålla en hög nivå på utbildningen. Vi förväntar oss helt enkelt att ni följer lagen.

Eric Tegnander
styrelseledamot i Lunds socialdemokratiska studentklubb