En billig försäkring mot socialism

- in Föreningen

Ett samfund för studenter som vill lufta sina tankar om bildning, ideologi och filosofi ur ett liberalt och konservativt perspektiv. Lundagård har besökt Studentföreningen Ateneum i samband med invigningen av deras nya föreningslokal.

– Hej! Jomen, var det inte du som var libertarian? säger en som just känner igen ett ansikte från tidigare event.

I andra delen av rummet diskuteras nattväktarstaten. Och i en tredje hörna står ett gäng och berömmer Sokrates. Sokrates är i det här fallet studentföreningens maskot: en uppstoppad skogshare.

Jag är på Studentföreningen Ateneums inflyttningsfest. Föreningen har flyttat till en ny lokal på Bredgatan 25 och det ska firas med buller och bång, eller åtminstone bubbel och sång. Ett trettiotal personer, de flesta fint uppklädda, fyller ut den nya lokalen. Åldrarna är blandade. De flesta är studenter, men flera seniorer finns också på plats.

Studentförbundet har funnits sedan 30-talet. Från början med koppling till Moderaterna, i dag fristående. Foto: Saber Malmgren.

Jag träffar Ateneums ordförande, Christopher Ogesjö, dagen innan inflyttningsfesten. Han presenterar sig som en “88:a från Svedala som läser ekonomi och juridik.” Han har tidigare varit aktiv inom studentlivet, till exempel inom Östgöta nation, men efter något år velat satsa på någonting annat.
– Det var då jag hittade Ateneum. Det var en oerhört avslappnad förening med mycket come-as-you-are. Vi har människor i tweed-kostym men också i jeans och t-shirt, alla är välkomna. På samma sätt är det med vår stora mångfald av idéer och uttryck. Det blir väldigt givande.

Det var under en talarkväll med Alice Teodorescu i april 2016 som Christopher Ogesjö fick upp ögonen för Ateneum. Engagemanget fördjupades när han år 2019 blev vice ordförande och fick ansvara för 85-årsjubileet. Sedan årsskiftet kan han titulera sig Ateneums ordförande.

Ateneum är en politisk men, partipolitiskt obunden, studentförening med inriktning mot liberal och konservativ ideologi. Föreningen grundades år 1934 och har sedan dess genomgått flera namnbyten: Ungsvenskarna blev till Konservativa studentföreningen som i sin tur blev till Fria Moderata Studentföreningen (FMSF). Sedan år 1992 är namnet Studentföreningen Ateneum.

Om jag läser, säg Marx, kan jag förkasta hans problemformuleringar och hans lösningar?

Från början var föreningen direkt kopplad till Moderaterna, men den kopplingen bröts på 1950-talet. Men samarbeten kvarstår – Ateneum är medgrundare till en medlemsförening i FMSF och den nya föreningslokalen ägs av Moderaterna.
– Det kan vara värt att belysa: Vi är medlem i FMSF, men vi är inte FMSF. Vi är ganska stolta över vår egen atenska identitet, förklarar Christopher Ogesjö.

Vidare är Ateneum en erkänd förening inom Akademiska föreningen och som medlem måste man vara student i Lund. Det finns dock möjlighet att bli stödmedlem som exempelvis senior.

Det nybildade Konservativa förbundet i Lund kommer på tal. Jag frågar Christopher Ogesjö om de båda studentföreningarna vänder sig till liknande målgrupper.
– Ja, det kan man väl säga. Men det finns ingenting som utesluter medlemskap i båda, svarar han.

Han fortsätter i liberal-konservativ anda:
– Och vi är ju av hållningen att konkurrens och fri marknad är någonting bra. Det är välkommet. Ju fler som är intresserade av att diskutera ideologi och idéer, desto bättre. Sen kan jag tycka att det är lite synd att bara fokusera på just konservatism. Men det är ju kul att det kommer fler, det stöttar och välkomnar vi.

Christopher Ogesjö återkommer vid flera tillfällen till värdet av att hålla det högt i tak och att vara öppen för andra idéer. Han nämner att ett, förvisso outtalat, löfte i Ateneum har varit att bjuda in en socialist varje kalenderår på en talarkväll. Gudrun Schyman och Stig-Björn Ljunggren är exempel på sådana gäster, som exempelvis talat om “vad borgerligheten kan lära sig av socialismen”. På så sätt kan man få in nya synvinklar, vilket, menar Christopher Ogesjö, är särskilt behövligt i dag med sociala medier och personligt utformade flöden:
– Då får man, om inte annat, möjligheten att pröva sina egna argument. Om jag läser, säg Marx, kan jag förkasta hans problemformuleringar och hans lösningar?

Ateneum står på tre ben: bildning, ideologi och filosofi. Skillnaden mellan bildning och utbildning har Christopher Ogesjö tänkt mycket på:
– I debatten har vi i dag tappat bildningsidealet och fokuserar nästan bara på utbildning. Vi har tappat att man ska läsa skönlitterära böcker för att utveckla språket, läsa filosofi för att förstå de tankar som formar oss, eller läsa historia för att veta var vi kommer ifrån, säger han.

Jag kollar på klockan och tackar Christopher Ogesjö för intervjun.

24 timmar senare, på Bredgatan 25, är stämningen festlig. Sorlet från diskussionerna om nattväktarstat och anarkokapitalism blandas med komplimanger riktade till den fluffiga Sokrates. Efter en dryg timme tar gästerna plats i stolarna.

Studentförbundet har funnits sedan 50-talet. Från början ägt av Moderaterna, i dag fristående. Foto: Saber Malmgren

Christopher Ogesjö välkomnar dem med några väl valda ord och presenterar kvällens särskilt inbjudna hederstalare: Cecilia Brinck, moderat politiker och ordförande i föreningen år 1987 och år 1990-1992. Hon berättar om sina erfarenheter som student i Lund och inom Ateneum, och kontrasterar mot hur det är i dag.
– Jag ska ge mig ut på hal is nu. Allt är bättre nu. Precis allt. Men detta är inte socialismens förtjänst, det är marknadsekonomins.

Atenarna skrattar.
– De problem, eller som det i dag heter: utmaningar, vi har just nu är, om jag får lov att citera statsministern, inte okej, kommenterar Cecilia Brinck det politiska läget.

Efter Cecilia Brincks anförande går kvällen mot sin höjdpunkt – bandklippning. Christopher Ogesjö vänder sig mot ett rött sidenband som hänger mellan två piedestaler, på den ena tronar Sokrates själv och håller stadigt bandet med en väl placerad baktass. En sax förs elegant in på en kudde av vice ordförande Elias Nilsson. Bandet klipps och ett dån ljuder när luften fylls av guldkonfetti och applåder. Christopher Ogesjö förklarar att invigningen nu är över, men stämningen är på topp och de flesta stannar kvar.

Att fokusera på ideologier och idéer snarare än att fastna i partipolitiska snödrivor – det verkar vara Ateneums kännetecken. Samtidigt görs ingen hemlighet av att det är en borgerligt inriktad förening. Det blir jag påmind om när jag tackat för mig och på vägen ut passerar en rollup med texten “Ateneum – en billig försäkring mot socialism”.