LU först med grundkurs i astrologi

- in Nyheter

Uppdatering: Denna artikel var Lundagårds aprilskämt 2020. 

Tidigare i veckan gavs klartecken för initierandet av ett nytt ämne vid Lunds universitet, som våren 2021 blir först i landet med att erbjuda en grundkurs i astrologi.

Astrologi har tusen år gamla rötter och syftar till att finna samband mellan himlakroppars placeringar i solsystemet, och den psykologiska utvecklingen i människors liv. I folkmun talar man ofta om horoskop, vilket egentligen är en liten del av den praktiska utövningen av denna, nu vetenskapliga, disciplin. 

Fakultetsstyrelsen vid naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet har på sammanträdet den 26 mars fattat ett enhälligt beslut om att införa en grundkurs i astrologi med start våren 2021. 

– Astrologi har länge varit ett omdiskuterat ämne. I och med att det är en tvärvetenskaplig disciplin i grunden känns det som att det ligger i linje med tiden. Till exempel i breddandet av universitetets grundutbildningar i kombination med ett mer utökat samarbete över fakultetsgränserna, säger Anders Rathsbäck, biträdande prefekt på institutionen för astronomi och teoretisk fysik. 

– Det har varit en lång och snårig process. Många i samhället och inte minst på universitetet ställer sig kritiska till astrologins vetenskapliga grunder och relevans, så det känns stort att beslutet äntligen har gått igenom, så att vi tillsammans kan uppvärdera astrologin, säger han. 

De planerade kursena består i dagsläget av delmomenten Horoskopets vetenskapliga signifikans 0,5 HP, Skorpionen – ett hopplöst fall? 7,5 HP, Lejonet och narcissismen 15 HP samt Begreppet Ascendant 7 HP. 

Potentiella yrken för den som gått grundkursen är bland annat medium, spådam och tarotkort-tydare. Hur arbetsmarknaden ser ut är i dagsläget oklart men enligt en källa, som önskar vara anonym, har efterfrågan på medium stigit markant under de senaste åren. Något som kan bero på den teknologiska utvecklingens möjliggörande för stjärntecknens och horoskopens stärkta evidens.