Covid-19 är ett nödläge – kapitalismen en katastrof

- in Nyheter

Det här är en debattartikel. Åsikterna är skribenternas egna.

Efter decennier av nedskärningar i Europa är sjukvården inte rustad för coronapandemin. Miljontals människor riskerar att dö. Världsekonomin har vänt skarpt nedåt, vilket redan har drabbat den svenska ekonomin hårt. Sverige har inte sett en katastrof av den här omfattningen på länge. Det skriver Marxistiska studenter och kräver radikala åtgärder mot krisen.

Sedan 1990-talets kris har hälften av sjukvårdsplatserna försvunnit. Sverige har faktiskt det lägsta antalet sjukvårdsplatser per invånare i EU. Redan innan coronapandemin kom det dagligen ut vittnesmål om hur överfulla sjukhusen var – enligt Sveriges Radio var belastningen av vårdplatser på 105 procent under 2019. Enligt uppskattningar ligger Sverige 2–4 veckor efter Italien, som har haft en dödlighet på fem procent. Då har de ändå dubbelt så många intensivvårdsplatser som Sverige har.

Världshälsoorganisationen (WHO) har understrukit vikten av att genomföra så kallad ”aggressiv testning”: “Vi kan inte stoppa denna pandemi om vi inte vet vem som är smittad.” (16 mars). Men bara för några veckor sedan slutade Sverige testa alla som inte tillhör riskgrupper eller arbetare inom vården. Först nu börjar man öka testningen igen, men inte alls i den utsträckning som krävs för att spåra smittspridningen. Sverige följer en liknande strategi som Storbritannien, det vill säga att låta viruset ”ha sin gång” för att bygga upp en så kallad flockimmunitet. Att forskare vid Imperial College London uppskattade att 260,000 människor skulle dö av den taktiken tvingade den brittiska regeringen att införa fler WHO-återgärder.

En rubrik i “New York Times” sammanfattade denna strategi väl med att stater “skyddar sin ekonomi från viruset, men ännu inte sitt folk”. Den svenska regeringens krispaket på 300 miljarder kronor går direkt till storföretagen och Riksbanken skickar ut ytterligare 500 miljarder till storbankerna – “gratispengar” enligt Stefan Ingves. Men man har hittills inte lagt mer än 1 miljard extra på hälso- och sjukvård!

Sedan virusutbrottet först doldes av den kinesiska staten i en månad, och hann befästa sig, har alla regeringar världen över gjort misstag efter misstag i försök att undvika ekonomiska konsekvenser. Även i de länder som satts i karantän fortsätter kapitalisterna hålla arbetsplatser öppna, vilket är ett enormt smittningshot. I Sverige är kapitalisterna och regeringen mot nedstängning av ekonomin då “liv ställs mot liv” som Jacob Wallenberg uttryckte det. Nej – det ställer kapitalisternas vinst mot samhällets hälsa. Kapitalisterna är helt ointresserade av att rädda våra liv, de vill hellre rädda sina investeringar. De har gjort rekordstora vinster de senaste åren, plundrat sjukvården i årtionden och nu plundrar de statskassan men fortfarande är det inte nog. Det finns inget slut på kapitalisternas girighet.

Arbetare i flera länder, från Chile till Italien, har genom en våg av strejker ställt krav på säker skyddsutrustning på arbetsplatserna och att all icke-samhällsnödvändig produktion annars ska stängas ner. Det är precis sådana seriösa åtgärder vi måste ta för att lösa krisen, utan hänsyn till kapitalets profiter. Från början kunde coronaviruset stoppas med kraftfulla åtgärder men detta var otänkbart för kapitalisterna som behöver konkurrera på världsmarknaden. Nu är det försent för det och en katastrof väntar Sverige om inte drastiska åtgärder genomförs:

  • Nationalisera alla privata vårdföretag och all produktion och försörjning av sjukvårdsmaterial för att samla resurserna för en massiv koordinerad satsning.
  • Nationalisera bankerna för att finansiera detta, och genomför en mångdubbling av sjukvårdens kapacitet.
  • Arbetsplatser som inte är samhällsnödvändiga måste stängas med fullvärdig lön för arbetarna, och skyddsutrustning på samhällsnödvändiga arbetsplatser måste garanteras.

Borgarklassen och deras representanter kommer att vägra vidta dessa åtgärder då de hotar deras privategendom, makt och rikedomar. Därmed måste arbetarrörelsen och dess organisationer mobilisera för att förverkliga dem. Kapitalisterna kommer lägga hela bördan av pandemin och den ekonomiska krisen den har utlöst på arbetarklassen. Utan en socialistisk revolution i vår livstid väntar en katastrof som hotar hela mänskligheten. Det kommer vi att kämpa för!

Marxistiska studenter