Förvaltningschefen till boende på Parentesen: ”Vi skiter i eran trivsel”

- in Nyheter

Sedan våren 2015 har valborgsfirandet på studentboendet Parentesen reglerats hårt av AF Bostäder. Avspärrningar, vakter och krav på armband för passage har väckt missnöje hos de boende som utan framgång sökt dialog med AF Bostäder.

Tidigare år har varje boende tilldelats tre armband som ger tillträde till området. Detta har lett till missnöje bland flera boende. Bakgrunden till problemen som föranledde AF Bostäders beslut att spärra av Parentesen år 2015 härleds till att ”…gymnasieelever och andra ungdomar använde Parentesen som en tillflyktsort under dagen då man inte kommer in på de klubbar som anordnas i Lund”.

Inför årets valborg har boende på Parentesen tagit initiativ för att reformera firandet. En av dessa är Daniel Nordling som startade en namninsamling för att samla stöd för att alla medlemmar i studentlund ska få tillträde. På så sätt skulle vakter bibehållas och kunna stänga inflödet när området nått full kapacitet. Med dagens system menar han att festandet istället koncentrerats till Ulrikedal, vilket i stället skapat problem där.

Omkring hundra personer, eller en tredjedel, av de boende har skrivit under.

Från AF Bostäders sida har intresset för dialog och utvärdering däremot varit lågt. De har inte försökt ta reda på vad de boende på Parentesen tycker i frågan eller bjudit in till samtal om hur man kan utforma regleringen på ett sätt som både garanterar studenterna trivsel och säkerhet, menar Daniel Nordling.

Daniel Nordling träffade förvaltningschef Anna Malmström för att diskutera frågan.
– Jag försökte diskutera möjliga framtida lösningar på situationen här men hon var föga intresserad av att lyssna, säger Daniel Nordling.

Enligt Daniel Nordling ska Anna Malmström inte ha varit intresserad av att träffa korridorsrepresentanter från Parentesen för att diskutera en eventuell förändring av systemet. Vid två tillfällen under mötet ska Anna Malmström ha sagt att ”Jag skiter i eran trivsel”. Daniel Nordling är besviken över bemötandet:

– Det är en extrem åtgärd man valt och jag förväntade mig ett visst intresse av hur vi boende ser på avspärrningarnas utformning när jag kontaktade Anna. Det blev tyvärr tydligt när jag träffade henne att jag hade fel, säger han.

Lundagård har varit i kontakt med Anna Malmström för en kommentar.

Hur kom ni fram till att antalet gäster som de boende ska kunna ta med sig är just 2?
Det resonerades då [vid införandet år 2015, reds. anm.] fram i samråd med dåvarande korridorskontakter.

Har ni försökt bilda en uppfattning kring hur stor andel av de boende på Parentesen som vill bjuda in kompisar till deras korridor under Valborg?
Nej.

På AF Bostäders hemsida kan man läsa: ”I varje del av verksamheten ska det vi gör vägas mot vad som är bäst för våra hyresgäster. De ska kunna njuta av studentlivet – för många den allra bästa delen av livet.” Vilket arbete gör ni för att förstå vad som är bäst för era hyresgäster?
Ingen kommentar.

Enligt Daniel Nordling ska du, vid två tillfällen under mötet ha sagt: ”Jag skiter i eran trivsel”. Delar du den bilden? Och om det stämmer, vad menade du med det?
Det är svårt att i efterhand analysera hur orden faller i en diskussion. Jag väljer att inte kommentera den frågan.

Kommer ni att ha en aktiv dialog med de korridorsansvariga på Parentesen om hur restriktionerna ska genomföras inför valborgshelgen i år?
Nej.