Studenter får inte drabbas i coronavirusets spår

- in Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna är skribenternas egna. 

Liberala Studenter välkomnar beskedet att alla studenter får behålla sitt studiestöd även om universiteten ställer in viss undervisning. Genom att slopa fribeloppet ger vi också studenter möjlighet att hjälpa till i den hårt ansatta vården. 

Hundratals studenter har på bara några dagar anmält sitt intresse för att hjälpa till i sjukvården. Som systemet ser ut i dag riskerar de dock att straffas ekonomiskt om de tjänar mer än det så kallade fribeloppet i studiestödssystemet.

Risken att bli återbetalningsskyldig kan avskräcka många. Det har vi som samhälle inte råd med. Nu behövs alla behjälpliga händer i vården.

Under måndagen den 30/3 presenterade Liberalerna, Centerpartiet och regeringen ett förslag om att tillfälligt slopa fribeloppet i studiemedelssystemet.

Syftet bakom fribeloppet är vanligtvis att stävja fusk och motverka att systemet utnyttjas. Liberala Studenter hade helst sett att reformen var mer precis i sin utformning och avgränsats till just vårdyrken, men välkomnar ändå beskedet.

Den ekonomiska situationen för andra studenter har också tryggats. Problem kvarstår dock med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

VFU är en handledd praktik som bland annat ingår i lärarprogrammet och flera vårdutbildningar. I coronakrisens spår har flera lärosäten fått svårigheter med att erbjuda platser till sina studenter.

Inom vården har vissa regioner helt stängt ner den delen av utbildningen. Andra har utformat nya placeringar för att studenter inte ska komma i kläm i de mest belastade delarna av sjukvården.

Att lärosätena på ett eller annat sätt tillgodoser VFU-platser är viktigt, inte minst för att drabbade studenter i slutfasen av grundutbildningen ska kunna ta ut sin examen eller kvalificera sig för sommarvikariat.

Det är oacceptabelt att studenter drabbas ekonomiskt i coronavirusets fotspår. Istället måste vi få möjlighet att bidra med våra kompetenser där de nu behövs – inte minst inom sjukvården.

Christoffer Heimbrand
Riksordförande Liberala Studenter

Christoffer Lindbom
Ordförande Liberala Studenter Skåne och läkarstudent