Ökat intresse för höstens vårdutbildningar

- in Nyheter

Preliminära siffror visar ett rekordstort antal ansökningar till landets universitets- och högskoleutbildningar inför hösten 2020. Bland annat syns en kraftig ökning i antalet ansökningar till vårdutbildningarna. 

I går var sista ansökningsdag till höstens universitets- och högskoleutbildningar. Nu visar preliminära siffror på rekordmånga ansökningar inför höstterminen 2020. Drygt 407 000 har ansökt om att studera vid högskolor och universitet i höst, vilket är 13 procent mer än inför höstterminen 2019.

Bland annat syns en ökning i antalet ansökningar till vårdutbildningar. Till läkarutbildningen ökade ansökningarna med en fjärdedel, och till sjuksköterskeprogrammet ökade ansökningarna med 33 procent, enligt uppgifter från Sveriges radio.
– En möjlig förklaring kan vara att unga människor vill göra en insats och att vårdyrket är ett sätt att göra det på, säger Maria Björkqvist, vice dekan vid medicinska fakulteten.

Som en följd av coronapandemin har regeringen föreslagit ökade resurser till landets universitet och högskolor i form av 9 300 fler utbildningsplatser 2020 och 6 600 fler 2021.

Hur ser ni på möjligheten till att utöka antalet studieplatser till vårdutbildningarna*?
– För vårdutbildningar äger inte vi frågan. Våra vårdutbildningar drivs i samverkan med sjukvården. Våra studenter har placeringar inom sjukvården, så vi ser att det sannolikt är svårt att utöka platser till hösten på grund av att vården är under stor press just nu och sannolikt också i höst.

Enligt Maria Björkqvist kan dock vissa vårdutbildningar väntas få utökat antal studieplatser.
– Vi tittar på möjligheten att utöka fysioterapi och arbetsterapi, beroende på om vi kan utöka de verksamhetsförlagda utbildningsplatserna.

 

*Vårdutbildningarna inkluderar här sjuksköterskeprogrammet, specialist- och röntegsjuksköterskeprogrammet, fysioterapeutsprogrammet, arbetsterapeutsprogrammet, logopedprogrammet och audionomprogrammet. Läkarutbildningen styrs av ett separat uppdrag och regleras i ett regleringsbrev från utbildningsdepartementet. Enligt ett utdrag från ekonomistyrningsverket står följande: 
”Lunds universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Lunds universitet ersätts för högst 1 307 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.”