Stadsparken stängs ner under Siste april

- in Nyheter

Fredagen den 17 april sattes den sista spiken i kistan för valborgsfirandet när Lunds kommun beslutade att fullständigt stänga ned Stadsparken under Siste april. Katarina Granstedt, kommunikatör på Lunds kommun, kommenterar och förklarar beslutet. 

Omkring 30 000 personer brukar komma till spontanfesten i Stadsparken den Siste april. Till följd av coronaviruset covid-19 utfärdade Folkhälsomyndigheten den 27 mars en rekommendation om att förbjuda alla evenemang med över 50 personer. Regeringen gick på denna linje och förbjöd allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 deltagare i Sverige. Men eftersom valborgsfirandet i Stadsparken varken räknas som allmän sammankomst eller offentligt arrangemang, kan det inte förbjudas.
– Valborgsfirandet är spontant och saknar arrangör vilket gör att bestämmelserna inte gäller, berättar Katarina Granstedt. 

Enligt den ursprungliga strategin skulle Stadsparken därför hållas öppen, och för att undvika stora folksamlingar skulle information spridas och studenterna uppmanas att stanna hemma på Siste april. Nu har kommunen tänkt om och beslutat att stänga parken.
– Även om man tror att den kommunikation vi jobbat med är tillräcklig för de allra flesta vill man vara säker på att det inte samlas någon större mängd människor vilket kan öka risken för smittspridning. Om inte avspärrningen behövs är det jättebra, men man vill vara säker, berättar hon. 

Beslutet att stänga Stadsparken är politiskt och har tagits av kommunstyrelsen. Beslutet togs mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt en vädjan från Region Skåne och sjukvården.
– Om många blir sjuka samtidigt blir det en belastning som sjukvården har svårt att klara av, säger Katarina Granstedt. 

Sedan tidigare har även universitetet beslutat om att hålla Botaniska trädgården stängd under Siste april. Parken brukar fungera som ett alternativ till Stadsparken. Däremot kommer övriga grönområden och parker att hålla öppet. Lunds kommun bekräftar att det finns en risk att firandet kan flyttas men menar att risken för smittspridning i Stadsparken är större.
– Vi är medvetna om att avspärrningarna kan leda till att firandet flyttas till andra platser men man har kommit fram till att risken för att många samlas i just Stadsparken väger tyngst eftersom många är vana att ta sig dit, säger hon.  

Vid pressträffen den 17 april uppgav kommunstyrelsens ordförande att de andra partierna är vidtalade inför kommunfullmäktige vilket antyder att det finns en majoritet för beslutet. Men rent formellt tas det slutgiltiga beslutet av fullmäktige den 23 april. 

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.