Nationer i kris

- in Nationer

Oro för bristande engagemang, ekonomi och medlemstapp. Folkhälsomyndighetens restriktioner medför stora utmaningar för Lunds nationer.

Lundagård sände ut ett formulär med frågor om hur nationerna påverkas av coronakrisen till Lunds 13 nationer, varav alla förutom Smålands nation svarade.

Av 12 nationer svarar tre; Wermlands nation (grundad 1682), Sydskånska nationen (grundad 1890) och Kristianstads nation (grundad 1890), att de inte tror att de kommer klara sig ekonomiskt utan ett väsentligt stöd utifrån.
– Alla jobbar väldigt, väldigt hårt, både internt i sina organisationer och tillsammans, för att komma ur detta med de tolv nationer som vi hade innan, säger Malin Rickle, ordförande för nationernas samarbetsorgan Kuratorskollegiet (KK).

Har nationerna möjlighet till ekonomiskt stöd från något håll?
– Det finns inget konkret i dagsläget som är en specifikt inrättad stödlösning för just nationerna, säger Adam Hartzell, vice ordförande KK.

Tio nationer svarar att de har beslutat att ställa in all verksamhet vid respektive nation. Resterande två svarar att de har ställt in majoriteten av dem.
– Det kan, beroende på hur länge det här pågår, ha en jättepåverkan på nationslivet i medlemstapp. Det är inget vi kan förutspå men det kan påverka dem extremt hårt, säger Malin Rickle.

Sydskånska nationen skriver att de påverkas kraftigt av coronapandemin; “Nationen står nu helt utan verksamhet vilket medför att den också står helt utan intäkter. Trots att vi inte har verksamhet har vi en hel del fasta månadskostnader.“
Övriga nio svarande nationer uttrycker en oro för nationens ekonomiska framtid, men tror samtidigt att de kommer att klara sig ur den. Hälften av nationerna svarar att de har behövt göra nedskärningar.
Blekingska nationen skriver: “Vi märker hur engagemanget och energin minskat bland kollegor och medlemmar. Det är tungt att jobba och sitta med i de projekt och arbetsgrupper som vi fortfarande driver när mycket av förmånerna (framförallt evenemang och mindre träffar som ställts in. Kort sagt, det studiesociala) har försvunnit. Vi är oroliga inför risken att tappa medlemmar till hösten.”
Helsingkrona nation, som med sina 3502 medlemmar är Lunds till antal medlemmar största nation, skriver: “Planerade inköp har skjutits upp på framtiden. Inställda evenemang. I dagsläget har vi inte behövt göra nedskärningar i personalkostnader och vårt mål är att inte göra det.”

KK nämner att en stor del av nationernas verksamheter, och därmed intäkter, rullar in under våren.
– Många har stora event under Siste april-helgen där man vanligtvis har stora intäktskällor och de försvinner helt det här året. De kommer nog vara svåra att ersätta i höst, även om vi kan öppna på nytt då, säger Adam Hartzell.
– Nationerna jobbar hårt för att fortfarande kunna uppfylla sitt grundsyfte, att vara studentsociala mötesplatser. Men det går inte att göra så som man alltid har gjort, säger Malin Rickle.

Illustration: Anna Hasslöf.

Många nationer har hittat alternativa sätt att bedriva sin studentsociala verksamhet. Ett exempel är Lunds nations årliga bal Finnfesten som fick ställas in fyra dagar innan den skulle gå av staplen, men då gjordes om till en digital bal där deltagarna kunde se på underhållningen via digitala kanaler hemifrån. Ett annat exempel är Sydskånska nationen som har erbjudit take away-mat istället för den traditionsenliga matserveringen.
– Det är nog första gången vi ser en nation bedriva hemkörning, säger Adam Hartzell.

KK’s roll som samordnare för nationernas verksamheter har fått ny innebörd denna vår.
– Man har slängts in i en ledarskapsroll som man aldrig haft tidigare och förmodligen aldrig kommer att ha igen. Hur jobbigt det än har varit, har det varit väldigt lärorikt. Det tråkiga är ju att alla de roliga evenemangen har ställts in. Men det har samtidigt varit det minsta av våra problem, säger Malin Rickle.

Den 11 maj valdes nytt presidial till KK hösten 2020. Det blivande presidiet ser stora utmaningar framför sig.
– Ovisshet är alltid läskigt, men det som är positivt är att nationerna har blivit bättre på att ta hjälp av varandra, det hoppas jag vi fortsätter med i höst. Det kunde man innan också, men när det är svårt är det mer naturligt att man ber om hjälp, säger Augusta Manninger som kommer från Helsingkrona nation.
– Vi vet inte vilka förutsättningar nationerna kommer ha att bedriva sin verksamhet och vi får vara beredda på alla olika scenarion. Men vi sitter alla i samma båt, säger Mårten Augustsson från Östgöta nation.

Illustration: Anna Hasslöf.