Ny handlingsplan för studentsamverkan i Lunds kommun

- in Nyheter

Under morgonen presenterades en ny handlingsplan för studentsamverkan mellan Lunds kommun och studentorganisationerna. Handlingsplanen är formulerad av det kommunala studentrådet, som representerades av Gustav Ekström, ordförande för Lunds universitets studentkårer (Lus) och Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Under det senaste halvåret har studentrådet, på uppdrag av kommunstyrelsen, tagit fram ett förslag på en ny handlingsplan för studentsamverkan som ska innehålla målsättningar och indikationer för kommunens och studentorganisationernas samarbete under de kommande två åren.

Handlingsplanen föreslår bland annat att fler praktikplatser ska skapas inom offentlig sektor och möjligheter till examensarbeten genom etablering av ett praktik- och exjobbsprogram. Man vill även stödja den studentdrivna kulturverksamheten genom att kulturevenemang inom studentlivet ska kunna marknadsföras i kommunens evenemangskalender.

Fredrik Ljunghill betonar att kulturverksamhet så som Lundakarnevalen och spexen är ett starkt varumärke för Lund.

– Det är något som sätter Lunds på kartan som destination. Tyvärr har vi inte ett överflöd av kulturscener utanför studentlivet.

– Universitetet har den konstnärliga fakulteten i Malmö och vissa av deras studenter kommer hit till Lund. De är framtida kulturaktörer som borde introduceras tidigt. Det är viktigt att man ger dem plattformar, säger Gustav Ekström.

Beträffande studentboenden föreslår handlingsplanen att kommunen ska fortsätta möjliggöra byggandet av minst 300 studentbostäder per år, och arrangera bostadsforum för studentbostadsaktörer minst 1 gånger per år.

En viktig fråga för studentrådet är den psykiska ohälsan bland studenter. Där vill kommunen bistå AF och KK med att ta fram krishanteringsplaner, exempelvis i en situation där en student begår självmord.

Handlingsplanen ska upp till kommunstyrelsens arbetsutskott den första juni, för att sedan godkännas av kommunstyrelsen den 10 juni.

Fakta: Det kommunala studentrådet är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen och består av Lus, Akademiska föreningen (AF) samt Kuratorskollegiet (KK), tillsammans med ett antal förtroendevalda från kommunens facknämnder.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Quiz: Vilken student är du?

Det är lördag kväll, vad hittar du och