Naturvetenskapligt basår på gång

- in Nyheter

Den som drömt om en karriär inom astrofysik eller molekylärbiologi, men saknat behörighet, har tidigare varit tvungna att söka sig någon annanstans än till Lunds universitet. Nu förs diskussioner om ett nytt naturvetenskapligt basår vid Campus Helsingborg.

På flera lärosäten i Sverige finns i dag möjlighet att läsa ett så kallat naturvetenskapligt basår, däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Umeå universitet. Sedan en tid tillbaka förs diskussioner om att starta ett även vid Lunds universitet. Det bekräftas av Karin Hall, prodekan vid Naturvetenskapliga fakulteten.

– Vi diskuterar att starta ett naturvetenskapligt basår i samarbete mellan LTH och Naturvetenskapliga fakulteten. Planerna för det naturvetenskapliga basåret är ännu i sin linda och vi diskuterar fortfarande, säger hon.

Basåret kommer omfatta ett års heltidsstudier och ge kunskaper och den behörighet inom ämnesområdena matematik, fysik, kemi och biologi som krävs för att påbörja en universitetsutbildning inom naturvetenskap eller matematik. Ett avslutat basår garanterar vanligtvis en studieplats vid någon av universitets naturvetenskapliga utbildningar.

Om planerna blir verklighet, vilket man vet först senare i höst, kommer basåret att bli ett komplement till det redan existerande tekniska basåret vid Campus Helsingborg. Även det naturvetenskapliga basåret planeras att ges i Helsingborg. Gemensamma kurser kommer att samköras, men en viktig skillnad är att det naturvetenskapliga basåret kommer att innehålla biologi, vilket inte dagens tekniska basår gör. Karin Hall säger:

– Vi har haft planer på ett naturvetenskapligt basår ett tag då det finns stor efterfrågan.

Höstterminen 2019 ansökte 970 personer till tekniskt basår vid LTH, varav 84 blev antagna. Enligt Universitets- och högskolerådets hemsida har 1145 personer ansökt till höstterminen 2020. Även det tekniska basåret planeras att utökas. Det menar Henrik Paldán, huvudansvarig för utbildningsfrågor på Teknologkåren vid LTH.

– Även om antalet platser på det befintliga basåret planerat att utökas så jag ser det inte som sannolikt att det kommer att utkonkurreras, det tekniska basåret kommer snarare att kompletteras av inriktningkurser mot naturvetenskap.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Quiz: Vilken student är du?

Det är lördag kväll, vad hittar du och