Låt studenter debattera

- in Debatt

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribenternas egna. 

Yttrandefriheten vid universitetet är utsatt för påtryckningar. Studenter måste kunna delta i debatten utan att råka ut för repressalier, skriver bland annat representanter från Centrum för rättvisa.

De senaste åren har flera uppmärksammade fall visat vilka utmaningar yttrandefriheten i högskolan står inför. På Kungliga tekniska högskolan riskerade en student avstängning för att ha sammanställt olämplig statistik, och på Uppsala universitet tillrättavisades en lektor som anklagats för att ha använt ett förbjudet ord. Även Lunds universitet har hamnat i blåsväder gällande sina anställdas yttrandefrihet. Medan det finns gott om praxis om myndighetsanställdas yttrandefrihet, saknas motsvarande vägledning gällande högskolestudenter. Behovet av sådan vägledning är starkt då öppna samtal och deltagande i samhällsdebatten möjliggör studenters akademiska utveckling.

Centrum för rättvisa hjälpte nyligen veterinärstudenten Felicia Hogrell att JO-anmäla sitt lärosäte, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), för yttrandefrihetsrepressalier. Det var i höstas som Felicia Hogrell kritiserade koldioxidbedövning av grisar inför slakt i Expressen. Trots att forskare från SLU redan efterlyst mindre plågsamma bedövningsmetoder, orsakade hennes artiklar starka reaktioner från ledningen på SLU.

Under en föreläsning ställdes Felicia Hogrell till svars för publiceringen inför närmare ett hundratal kursare. Företrädare för SLU varnade studenterna för att kritisera lantbrukares djurhållning i media eftersom de menade att det kunde reta upp djurägarna och skada veterinärutbildningen. Felicia Hogrell kallades även till ett enskilt möte där hon tvingades förklara syftet med artiklarna för SLU:s ledning.

Vår bedömning är att SLU har överträtt repressalieförbudet i grundlagen, som ger enskilda som har använt sin yttrandefrihet ett särskilt skydd mot ingripanden från myndigheter. Det allmänna får inte avskräcka enskilda från att använda sin yttrandefrihet.

Att JO nu får granska SLU:s ingripanden är viktigt för att slå vakt om studenternas yttrandefrihet. Studenter ska inte behöva utstå repressalier från ledningen för att de uttrycker oönskade åsikter. Det är just sådana åsikter som yttrandefriheten är till för att skydda.

Helena Myrin, Frida Andersson

Jurister vid Centrum för rättvisa

Felicia Hogrell

Veterinärstudent vid Sveriges

lantbruksuniversitet