ESS får 340 miljoner i forskningsstöd

- in Nyheter
@Lundagård

I regeringens budgetproposition för 2021 förelås 3,4 miljarder läggas på forskning. Forskningsanläggningen ESS tilldelas 340 miljoner. 

“Sverige är en ledande forskningsnation med en lång tradition av investeringar i forskning och utveckling som skapar välfärd, jobb och tillväxt. För att försvara Sveriges position krävs fortsatta satsningar och stärkt kvalitet inom svensk forskning”.

Så lyder motiveringen till regeringens förslag att satsa totalt 13,6 miljarder på forskning de närmaste fyra åren, varav 3,4 miljarder satsas nästa år. Bland annat vill man satsa på forskningsinfrastruktur och universitetens basanslag. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

En betydande del av kakan, 340 miljoner, går till ESS (European Spallation Source). ESS är en uppkommande forskningsanläggning i nordvästra Lund som väntas vara färdig år 2023. Forskningscentret är en unik materialforskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla, och kommer att öppna väg för framtida forskningsgenombrott inom bland annat medicin, klimat och transport. Lunds universitet planerar att upprätta flera verksamheter med anknytning till ESS.

Philip Sandberg, Liberalernas kommunalråd i Lund, meddelar till Sydsvenskan att han är nöjd med beslutet. “Det vi har drivit hårt från Lundaliberalernas sida är dels mer pengar till kommunerna och dels en förstärkt satsning på ESS för att ta vara på all den forskningspotential som nu finns i Lund – så jag ser mycket positivt på beskedet vi nåtts av nu att vi fått igenom detta i förhandlingarna med regeringen.” skriver han i ett mejl till Sydsvenskan.