Universitetsstyrelsen: Erik Renström föreslås bli Lunds universitets rektor

- in Nyheter

Lundagård var på plats under universitetsstyrelsens presskonferensen i samband med beslutet att föreslå Erik Renström som ny rektor. Även prorektorsvalet, coronavåren och den digitala omställningen diskuterades. 

På en soldränkt gräsmatta på baksidan av Biskopsgården i Lund tillkännagav i dag universitetsstyrelsen, i egenskap av styrelseordförande Jonas Hafström och nu sittande rektor Torbjörn von Schantz, beslutet att föreslå Erik Renström som rektor för Lunds universitet till regeringen. Huvudpersonen själv var inte närvarande under presskonferensen. 

Erik Renström är läkare och professor i experimentell endokrinologi, och kommer närmast från tjänsten som dekan för Medicinska fakulteten.

– Styrelsen har enhälligt beslutat att föreslå regeringen att utse professor Erik Renström till rektor för Lunds universitet under perioden 2020-01-01 till och med 2026-12-31. Och det beslutet togs under en ganska kort tid, det var bra diskussioner, säger styrelseordförande Jonas Hafström.

Under presskonferensen fick styrelsen frågan ifall kön hade varit en faktor i beslutet.
– Vi har beaktat jämställdheten. Av den grupp som rekryteringsgruppen skickade till kollegiet så var det en man och två kvinnor, säger Jonas Hafström.
– Jag tror att det blir en bra rektor. Han är dekan och han har erfarenhet av verksamheten. Han har också en god visionär synpunkt på vart Lunds universitet behöver ta vägen.

Jonas Hafström meddelade också att styrelsen nu har satt igång processen med att utlysa en prorektor. Nytt för denna mandatperiod är att de sökande inte behöver vara professorer, utan att även universitetslektorer kan ansöka om tjänsten som prorektor. 

Styrelsen betonar även vikten av att den nya rektorn och prorektor fungerar väl tillsammans.
– Det är oerhört svårt att passa ihop med mig, det blir säkert lättare med Erik, säger Torbjörn von Schantz.

När styrelsen får frågan om prorektorn ska vara en kvinna blir svaret:
– Det är klart att ett universitet som Lund ska ha en bra jämställdhetsprofil. 

Styrelsen betonar även att urvalsprocessen inte är intern, till skillnad mot rektorsvalet, utan att ansökningen är öppen för andra, även utanför Lunds universitet. 

Rektorsfrågan var pressträffens huvudfråga, men en del andra frågor lyftes också. Bland annat att Lunds universitet ligger bäst till i landet vad gäller andelen internationella studenter, menar Jonas Hafström, men konstaterar att det ser sämre ut vad gäller utbytesstudenter.
– Det är ett ömsesidigt problem, på grund av corona, förklarar Torbjörn von Schantz.

I samband med corona, lyfter Torbjörn von Schantz även problematiken med de digitala examinationerna.
– Men där har man haft problem redan innan corona, menar rektorn.

Styrelsen avslutade med att klargöra att verksamheten på MAX IV och ESS ser bra ut, och att regeringen nyligen beslutat att tilldela mer medel till forskningsverksamheten. 

Torbjörn von Schantz avslutade pressträffen med att lyfta de insatser som alla universitetslärare har fått göra under coronavåren.
– Lärarna har gjort en fantastisk insats, säger han.