Inställt högskoleprov minskade inte chansen att komma in på högskolan

- in Nyheter

Protesterna var många efter beslutet om att ställa in vårens högskoleprov. Nu visar en rapport från Universitets- och högskolerådet (UHR) att beslutet inte påverkade chanserna att bli antagen till högskolan hösten 2020. 

Till följd av coronaviruset beslutade Universitets- och högskolerådet (UHR) i mars att ställa in vårens högskoleprov, till mångas förtret. Nu har UHR analyserat höstens provtagningsomgång, för att utröna hur det inställda provet påverkat höstens antagning. Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för UHR, säger i ett pressmeddelande att:

– Möjligheterna att bli antagen tycks inte ha minskat för någon åldersgrupp på övergripande nivå. Minskade chanser i urvalsgruppen för högskoleprov har kompenserats av att fler antagits i betygsgruppen.

Slutsatsen gäller på gruppnivå och för både yngre och äldre sökande. 

Andelen med giltiga provresultat inför sökomgången till höstterminen minskade som en konsekvens av det inställda provet, bland sökande upp till 19 år var denna minskning tio procent. Samtidigt ökade det totala antalet antagna jämfört med föregående höst. För antagna i åldrarna 19 år och yngre ökade antagningen med 25 procent. Skillnaderna i andel antagna jämfört med andel sökande är därför försumbar i varje åldersgrupp, menar UHR. 

Enligt analysen har yngre, det vill säga sökande upp till 19 år, klarat sig bättre vid antagningen till civilingenjörs-, jurist-, psykolog- och ämneslärar­program­men och lika bra till läkar- och sjuksköterskeprogrammen.

– Att de yngsta klarat sig väl i höstantagningen trots det inställda vårprovet beror på att de i snitt har bättre betygsmeritvärde än äldre sökande. Vårens uteblivna prov kan ha minskat chansen för enskilda sökande med lägre betyg att komma in på en del topputbildningar. Men detta gäller för alla åldersgrupper, både kvinnor och män och på olika utbildningar, säger Maria Linna Angestav.