Ta klimatkrisen på allvar

- in Debatt

Att vara medelmåttig i klimatfrågan duger inte för ett högt rankat universitet, skriver Moa Andersson, vice ordförande för Klimatstudenter i Lund. 

I slutet av september presenterade organisationen Klimatstudenterna Sverige rapporten Climate Action Ranking där svenska universitet och högskolor rangordnas utifrån sitt klimatarbete. Lunds universitet hamnade på plats 8 av 16 och fick totalt 39 av 100 möjliga poäng. Denna mediokra placering tyder på att Lunds universitets (LU) klimatarbete är högst bristande och att klimatfrågan i nuläget inte prioriteras av universitetet.

Att vara medelmåttig när det handlar om att motverka klimatförändringar är långt ifrån tillräckligt för ett universitet som anses ligga i framkant inom forskning och innovation. År efter år återfinns LU på internationella rankningslistor över topp 100-universitet i världen. Av ett universitet som kvalificerar sig på dessa listor förväntas ett seriöst och ambitiöst klimatarbete. Detta innefattar tydliga och konkreta mål samt strategier för att uppnå dessa.

Universiteten bär dessutom, likt andra institutioner och individer i samhället, ett reellt ansvar för klimatkrisen. Därmed förväntas de även ta ansvar när det kommer till att hantera och motverka klimatförändringar. Om universiteten inte gör detta riskerar deras legitimitet, och förtroendet för dem som statliga myndigheter och samhällsbärande institutioner, att minska.

LU fyller förvisso flera funktioner, varav en som kunskapsproducerande institution. Miljö- och klimatforskningen som universiteten bidrar med är väsentlig för att samhället i stort ska ha anledning att ställa om. Kunskapsbidragen spelar även en betydelsefull roll för gemene man och politiker när det handlar om att välja rätt väg för en grön omställning. Om universiteten inte visar vägen framåt och lever som de lär genom att försöka förverkliga forskningen de producerar till praktik riskerar dock klimatforskning att bli likt mycket inom politiken – endast tomma ord.

Hur de högre läroverken arbetar med klimatfrågan kommer i framtiden även att påverka dess anseende utåt. Studenter och forskare söker sig i regel till ett lärosäte som de tror på, vars värderingar de kan ställa sig bakom och känna sig stolta över. I en värld där klimatkrisen blir allt mer påtaglig och drabbar fler kommer ett seriöst och ambitiöst klimatarbete vara ett sätt att attrahera studenter och medarbetare ur generation Greta.

Om Lunds universitet ska fortsätta vara ett universitet i framkant måste klimatfrågan börja prioriteras inom hela verksamheten, och inte enbart inom forskning och utbildning. Framtidens studenter kommer inte att välja ett universitet som inte arbetar aktivt för att ge dem en värdig framtid – en beboelig planet och möjlighet att faktiskt förverkliga den kunskap de förvärvar vid universitetet.