Mälardalens högskola blir universitet

- in Nyheter

Från och med den 1 januari 2022 kommer Mälardalens högskola att kunna titulera sig Mälardalens universitet. Det meddelade minister för forskning och högre utbildning Matilda Ernkrans under dagens pressträff. 

– Jag kan idag meddela en viktig framtidssatsning, nämligen att Mälardalens högskola blir Mälardalens universitet från den första januari 2022. Det här är ett positivt besked för högskolan, regionen och den svenska forskningen, sa Matilda Ernkrans under dagens presskonferens.

Beslutet innebär ett ökat anslag på ytterligare 130 miljoner kronor för att lärosätet ska kunna genomföra övergången, vilket sker inom ramen för den ökade satsning på forskningsanslag som regeringen presenterade i sin höstbudget. 

Mälardalens högskola har en framstående position bland landets högskolor med flest antal doktorander och flest examenstillstånd på forskarnivå. Den har även fått goda resultat i Vetenskapsrådets mätning av forskningskvaliteten och är den högskola i landet med flest antal studenter. 

–Högskolan är väl förberett för att bli universitet, man har redan breda forskningsområden. Det är en högskola som redan drar till sig mycket extern finansiering till sin forskning vilket är ett mått på kvalitet. 

Matilda Ernkrans betonar även regionens fördelar som centrala för beslutet, som är hemvist för storföretag som ABB, Volvo Construction Equipment och inom en snar framtid flygplanstillverkaren Bombardier. 

–Mälardalsregionen har vuxit kraftigt de senaste åren där högskolan utgör ett nav genom sin framgångsrika samverkan med näringsliv och offentlig sektor. I regionen finns ett starkt stöd från politik och näringsliv som ser positivt på universitetsstatus.

Paul Pettersson, rektor vid Mälardalens högskola, är positiv inför beslutet. 

– I dag är vi Sveriges största högskola, men nu ser vi fram emot att göra en ännu större insats för Sverige som land vad gäller kompetensförsörjningen, kunskapsutvecklingen och innovation men då som universitet.