Konsten att inte ta kollektivt ansvar

- in Debatt

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribenternas egna. 

Kollektivt ansvarstagande bör gynna alla fakulteter, inte enbart vissa.
Det menar studentrepresentanterna Emma Svensson och Karolina Boyoli.

Den 5 november 2020 publicerades insändaren ”Vad får vi egentligen för pengarna?” i Lunds universitets magasin (LUM). Samma dag publicerades rektorns replik ”Kollektivt ansvarstagande utvecklar hela LU” i LUM. Ett svar på repliken i samma forum blev avvisat eftersom “det inte ansågs vara det bästa forumet för fortsatt debatt”. Därför publicerar vi här fortsättningen av debatten om Science Village (SV) och om huruvida det är ett projekt för alla studenter vid universitetet; samhällsvetare, teknologer och humanister.

Till skillnad från vad föregående replik får det att framstå representerar vi inte enbart oss själva i sammanhanget. Vi står med över tiotusen studenter i ryggen och representerar en fjärdedel av Lunds studentpopulation. Vi representerar en grupp som konstant nedprioriteras och systematiskt missgynnas under utbildningens gång till följd av satsningar och prioriteringar på tekniska, medicinska och naturvetenskapliga ämnen. Trots detta anser rektorn att vi inte är ett tekniskt universitet, utan ett brett universitet inom vilket helheten måste värnas.

Vi är inte emot SV eller att behöva ta ett kollektivt ansvar. Satsningar på teknisk utbildning och forskning är bra men vi kräver konkreta förslag på hur satsningen ska gynna övriga fakulteter. Här framstår det som att det kollektiva ansvarstagandet enbart innebär att övriga fakulteter ska finansiera SV utan att kunna ta del av satsningen, samtidigt som varken Lunds tekniska högskola eller naturvetenskapliga fakulteten bekostar andra projekt, såsom byggnationen av LUX eller SamC. Behöver de bara ta del av det kollektiva ansvaret när det gynnar dem?

Ett fakultetsgemensamt projekt, såsom lärplattformen Canvas, är en universitetsgemensam satsning som alla fakulteter får ta del av. Planen för SV är däremot att ett par specifika fakulteter får bedriva verksamhet medan resterande studenter blir lovade studieplatser i ett bygge långt bort från deras hemfakulteter. Att rektorn påpekar faktumet att alla fakulteter har finansierat Canvas är därav inte kollektivt ansvarstagande eftersom alla också gynnas av projektet. Det är däremot inte rimligt att alla betalar för SV eftersom det inte är en universitetsgemensam satsning och eftersom det inte är ett kollektivt ansvar utan snarare en urholkning av de humanistiska, teologiska och samhällsvetenskapliga ämnena.

Inte heller bidrar Canvasprojektet till ökad lärarledd tid trots rektorns påståenden i repliken. Att dessutom slänga ur sig olika siffror som representerar satsningar på våra fakulteter blir småsten när dessa siffror inte sätts i kontrast till andra satsningar, såsom exempelvis SV. Var finns det kollektiva ansvarstagandet i debatten om lärarledd tid? Att överlägga allt ansvar för kvalitet i undervisningen på fakulteter underminerar det faktum att vissa fakulteter är underfinansierade. En för liten lärarkår och för få administratörer är en verklighet när det gäller försök till förändring av resurser på de här fakulteterna. Det är kanske dags för ett kollektivt ansvarstagande i denna fråga också, i stället för att enbart fokusera på just SV i processen att göra Lunds universitet till ett ännu bredare universitet. Vi håller med om att kollektivt ansvarstagande utvecklar hela LU, därför ber vi om det vi har rätt till. Ett minst sagt skäligt antal utbildningstimmar och att satsningar på våra fakulteter också prioriteras och genomförs.

 

Emma Svensson
Kårordförande Humanistiska och Teologiska studentkåren

Karolina Boyoli
Vice ordförande Samhällsvetarkåren