Facebook-grupp i protest mot AFB:s hyreshöjning

- in Nyheter

Från och med årsskiftet får AF Bostäders hyresgäster en höjd hyra – som de inte måste betala.
Så länge man som hyresgäst betalar den gamla hyran, behöver man inte ta del av höjningen, säger Petter Ek förhandlare på Hyresgästföreningen.

AF Bostäder meddelade den 18 december att de har lämnat förhandlingarna med Hyresgästföreningen utan några överenskommelser om den förhöjda hyran. Nu har hyresvärden vänt sig direkt till hyresgästerna för att höja hyran utan kollektiv förhandling, något som kritiseras av Hyresgästföreningen.

– Vi tycker det är oseriöst att gå ut med direktavisering till de enskilda hyresgästerna. De skickade dessutom ut aviseringen i sista minuten inför årsskiftet, när många studenter antagligen redan hade åkt hem, säger Petter Ek från Hyresgästföreningen som har deltagit i förhandlingarna med AF Bostäder.

Den som betalar in den nya hyran godkänner automatiskt AF Bostäders hyresförhöjning på två procent. Genom att betala in sin gamla hyra kan hyresgäster välja att neka förslaget.

– Det är antagligen är en hel del hyresgäster som har godkänt höjningen utan att veta om det, säger Petter Ek.

AF Bostäder meddelar att de kommer kontakta de hyresgäster som inte accepterar hyreshöjningen för en vidare förhandling. Hyresvärden har även möjlighet att ta vidare höjningsförslaget till hyresnämnden, en sorts bostadsdomstol, för att få rätt att kräva ut den nya hyran.

Arne Stenkrona. Foto: Ondrej Gomola.

I Facebook-gruppen ”Tenants who are still negotiating with AF Bostäder” samlas nu över 300 hyresgäster som berörs av höjningen. Facebookgruppens initiativtagare Arne Stenkrona hoppas att gruppen underlättar för medlemmarna att hålla sig uppdaterade om hyreshöjningens premisser – information som han anser har varit bristfällig från hyresvärden.

– De skickade ut informationen två veckor innan hyran skulle in och de flesta orkar inte strida emot. Jag tycker de kunde ha gjort mer för att presentera att förhandlingarna faktiskt hade strandat, att höjningen inte är satt än, säger Arne Stenkrona.

För de som har nekat den nya hyran utgör Facebook-gruppen även en samlingsplats för att skapa ett bättre förhandlingsläge med AF Bostäder.

– Det senaste året har varit ansträngande för studenter och deras ekonomi, vilket har ignorerats från AF Bostäders håll. De strandar förhandlingarna i sista stund och vi hyresgäster som inte vet bättre blir lockade till att acceptera rakt av. Det hade varit uppskattat om de återgår till förhandlingsbordet med Hyresgästföreningen, säger Arne Stenkrona.

Hyresgästföreningen välkomnar AF Bostäder för att återuppta förhandlingen.

– Vi vill ju komma överens så långt som möjligt. Vill dem ta upp förhandlingen igen så står vi öppna för det, säger Petter Ek.

Henrik Krantz, AF Bostäders VD, menar att man gjort stora ansträngningar att försöka komma överens med Hyresgästföreningen.

– Vi har alltid kommit överens tidigare. Nu hade Hyresgästföreningen låst sig och då kunde vi inte hitta en överenskommelse.

– Vi har massa kostnader som vi måste förhålla oss till, och då måste vi också hålla en viss nivå i hyreshöjningarna. Av det skälet valde vi att direktavisera och det är inget oseriöst med det, det gör exempelvis nationerna också. Så det är inga konstigheter, säger han.

Han menar att AF Bostäder är en speciell fastighetsvärd, så till vida att det är en stiftelse där studenterna har ett avgörande inflytande på hur stiftelsen styrs. Hyresgästerna, i egenskap av universitetsstudenter, har också goda möjligheter att självständigt inhämta kunskap i frågan, anser han.

– Att ta ställning till detta är något som våra hyresgäster har god kompetens att klara av. Vi har gett en väldigt uttömmande information om läget till varje student. Det finns absolut inget kunskapsunderskott i den här frågan, det är min bedömning, säger Henrik Krantz.

Texten har uppdaterats.