Slopat fribelopp även i vår

- in Nyheter

Ingen inkomstprövning för studenter under vårterminen, till följd av coronapandemin. 

Med anledning av coronapandemin och behovet av studerande som kan gå in och avlasta i vården, förlängs det slopade fribeloppet till 30 juni 2021. Det innebär att ingen inkomstprövning kommer att göras under den tiden, och att det inte finns en övre gräns för hur mycket studenter kan tjäna utan att det påverkar studiemedlet.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet.