Årets bästa lärare korade

- in Nyheter

I början av december avslöjades vilka lärare som tilldelas Lunds studenters pedagogiska pris för framstående insatser i utbildningen. De lektorer som belönas 2021 är kulturgeografen Vasna Ramasar, geologen Charlotte Sparrenbom och astrofysikern Paul McMillan.

Pedagogiskt nytänkande, lyhördhet samt inkludering och likabehandling är exempel på kriterier som används för att utse vilka lärare som erhåller det pedagogiska priset. Den ärofyllda utmärkelsen delas ut varje år baserat på nomineringar från studentkårerna, och syftar till att uppmärksamma berömvärda prestationer av universitetets lektorer.

– Det är helt fantastiskt. Jag är ödmjuk inför detta, säger Vasna Ramasar, biträdande universitetslektor vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi.

–Att få ett pris av studenterna, de man jobbar med varje dag, känns väldigt meningsfullt.

Vasna Ramasar är en av pristagarna. Foto: Ann Åkerman.

Lunds universitets studentkårer (Lus) bedömer lärarnomineringar från samtliga kårer under hösten, med hjälp av en rad olika kriterier. Lus lägger sedan fram ett förslag till rektorn, som slutligen utser pristagarna. I den skriftliga motiveringen framgår bland annat att de tre uppmärksammade lärarna visar stort engagemang för sina studenter och anstränger sig för att kontinuerligt förbättra undervisningen.

I år beröms pristagarna även för sin omställning till digital undervisning, vilket varit en av universitetets största utmaningar under pandemin. De belönade lektorerna har på ett mycket bra sätt genomfört anpassningarna som den sociala distanseringen kräver, vilket har uppskattats av studenterna. Charlotte Sparrenbom, universitetslektor i kvartärgeologi, har inlett varje lektion med att fråga hur alla i det digitala klassrummet mår.

– Det kan inte vara kul att som student sitta halvt isolerad i distansundervisning och inte heller kunna träffa så mycket folk. Därför kändes det viktigt att peppa och skapa en positiv stämning.

Paul McMillan, som är forskare vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik, uppmärksammas bland annat för sin tillgänglighet i undervisningen och berättar att han ansträngde sig i början av sin kurs för att bygga kamratskap mellan studenterna, de andra lärarna i kursen och sig själv. Han beröms även för sin användning av digitala verktyg i de pandemianpassade föreläsningarna.

Hur känns det att bli tilldelad det här priset?

– Det var en väldigt stor överraskning och en boost efter ett utmanande år. Det känns kul och jag är stolt.

Paul McMillan har lyckats ställa om undervisningen på ett framgångsrikt vis. Foto: Ross Church.

I motiveringen till Vasna Ramasar framgår det att en öppenhet till studenterna har varit betydelsefull och uppskattats mycket. Hennes undervisningsstil beskrivs som bland annat inkluderade och fantasifull. Vasna Ramasar berättar själv att hon utgår från vad hon tror att studenterna behöver och vad de skulle kunna bli inspirerade av när hon lägger upp utbildningen.

Vad skulle du ge för råd till blivande lärare?

–Ha kul och njut av upplevelsen. Var kreativ i undervisningen och våga experimentera med olika inlärningsformer, som till exempel konst och skapande. Man kan också vända sig till sina kollegor för stöd – undervisning är en kollektiv process.

Årets pristagare är överens om att det är viktigt att sätta sig in i studenternas situation, lyssna på deras tankar kring undervisningen och ta till sig feedback. Paul McMillan betonar vikten av att alltid ta reda på studenternas kunskapsnivå i början, för att få förståelse för vad studenterna kommer tycka är lätt och svårt med undervisningen. Charlotte Sparrenboms studenter berättar att hon i början av en kurs alltid går igenom den nyligaste kursutvärderingen och genomför förändringar i undervisningen utefter den. En uppmaning från Charlotte Sparrenbom till blivande lärare är att våga testa nya saker och inte vara rädd för kritik.

–Jag tycker också om att använda många olika moment i undervisningen, för att alla är bra på olika saker. Att se studenterna utvecklas och bemästra saker de först tyckte var svåra, det är så roligt, säger Charlotte Sparrenbom.

Charlotte Sparrenbom tar hjälp av kursutvärderingarna för att förbättra undervisningen. Foto: Okänd.