Möt den nya universitetsledningen

- in Nyheter

Fem vicerektorer med ansvar för bland annat forskning, utbildning, samverkan, kommunikation och digitalisering bildar tillsammans med rektor Erik Renström och prorektor Lena Eskilsson den nya universitetsledningen.

På fredag den 22/1 installeras den nya rektorn med pompa och ståt under en digital ceremoni, men redan nu har Erik Renström utsett sin nya universitetsledning. Utöver rektorn och prorektor Lena Eskilsson, har fem så kallade vicerektorer med olika ansvarsområden utnämnts, som kommer att fungera som rektorns högra händer. 

Intervjuerna är hämtade från LU:s hemsida.

Ann-Kristin Wallengren är vicerektor för utbildning. Hon är professor i filmvetenskap vid SOL och har erfarenhet som både studierektor, biträdande prefekt och prodekan med ansvar för grund- och avancerad nivå på HT-fakulteterna.

Hon ser sin roll som en stöttepelare för andra delar av utbildningsverksamheten.

– I första hand vill jag i så stor utsträckning som möjligt försöka vara ett stöd för lärare, studerande på alla nivåer och andra medarbetare i de uppgifter och de utvecklingar som framtiden bär med sig för oss. Dessa måste hela tiden balanseras mot kärnverksamhetens behov och förutsättningar. Sedan finns det specifika frågor jag speciellt gärna vill arbeta med som till exempel det breda universitetet, pedagogiska frågor i vid bemärkelse och undervisningens meritvärde.

Ann-Kristin Wallengren, vicerektor i utbildning. Foto: Info saknas.

Per Mickwitz är vicerektor för forskning, hållbarhet och utveckling och har tidigare varit verksam som forskningsdirektör för ett forskningsinstitut i Finland. Den senaste tiden har han varit professor i Lund vid Internationella Miljöinstitutet.

Han lyfter vikten av att syngliggöra forskning från alla olika fakulteter.

– En viktig fråga för forskningssamfundet på alla nivåer är att (ytterligare) höja forskningens kvalitet. Konkret handlar detta till en stor del om hur vi tar vara på resultaten från RQ20, men det handlar också om t.ex. forskningsetik, öppen vetenskap, om campusutveckling och forskningsinfrastrukturer. En av Lunds universitets stora styrkor är bredden, men jag tror att vi kan bli bättre på att utnyttja den. Samhället förväntar sig ny kunskap och utbildade individer för att tackla stora utmaningar; från coronapandemin till de existentiella hållbarhetsutmaningarna.

Per Mickwitz, ny vicerektor i forskning och hållbarhet. Foto: Kennet Ruona.

Kristina Eneroth, ny vicerektor för samverkan, har en bakgrund från Ekonomihögskolan där varit docent i företagsekonomi och sedermera prorektor med speciellt ansvar för internationella frågor och externa kontakter.

Hennes mål är främja samverkan både inom universitetet och med näringslivet.

– Betydelsen av samverkan har blivit allt viktigare, och ska vi kunna möta de globala utmaningar som vi står inför idag så vill det till att vi som universitet kan skapa nya vägar framåt tillsammans både inom det stora universitetet och tillsammans med näringsliv och organisationer. Begreppet ”co-evolution”, dvs. hur utveckling uppstår och kan drivas tillsammans, sammanfattar bra det jag kommer arbeta med, säger hon.

Kristine Eneroth: ny vicerektor för samverkan. Foto: Adam Haglund/Apelöga.

Jimmie Kristensson är vicerektor för kommunikation, kurage och karaktär. Han har erfarenhet som både journalist och sjuksköterska, men kommer senast från ett uppdrag som vicedekan med ansvar för medarbetarskap och etik på medicinska fakulteten.

– Jag kommer att arbeta med frågor som rör universitetets kommunikation, kurage och karaktär. Det handlar bland annat om intern kommunikation men också om frågor som rör arbetsmiljö, ledarskap, jämställdhet och lika villkor.

Jimmie Kristensson, ny vicerektor med ansvar för kommunikation. Foto: Kennet Ruona.

Viktor Öwall är vicerektor för infrastruktur och digitalisering. Han kommer senast från en femårig tjänst som dekan på LTH, men har även hunnit med att vara prefekt och studierektor vid institutionen för Elektro- och informationsteknik samt en vända vid UCLA.

Han börjar arbetet i uppförsbacke.

– Digitalisering inom alla områden ser jag som lite av en ödesfråga. Här måste universitetet fokusera och se till att vi kommer i framkant, det är vi inte idag. Vi har klarat av det under pandemin, men vi är inte där vi borde varit. Finansiering av forskningsinfrastruktur är något som många kämpar med. Vi behöver bli bättre på att samarbeta i dessa frågor. Under min tid som dekan har NMT-fakulteterna (medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna samt LTH) tagit samarbetet flera steg men det finns mycket kvar att göra och inkludera fler fakulteter i samarbetet.

Viktor Öwall kan numera titulera sig som vicerektor för bl.a. digitalisering. Foto: Charlotte Carlberg Bärg.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.