Tidsgräns för lockdown slopas ”tills vidare”

- in Corona, Nyheter

LU:s nedstängning var planerad fram till och med den 24 januari. Igår beslutade rektorn att situationen ska gälla “tills vidare”.

Lunds universitet (LU) har sedan den 18 mars 2020 till största del bedrivit undervisning digitalt. Den 18 december beslutade regeringen om att rådande skärpta restriktioner skulle gälla fram till den 24 januari 2021. I samband med detta beslutade den avgående rektorn Torbjörn von Schantz att förlänga universitets “lockdown”. 

För att ge universitet en ”möjlighet att planera verksamheten” valde den nyligen tillsatte rektorn Erik Renström igår att stryka beslutets slutdatum, och låta nedstängningen gälla “tills vidare”.

För grundutbildningen innebär det att alla examinationer fortsatt ska genomföras digitalt, med undantag för “undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt.” Enligt rektorns beslut är det upp till varje dekan att besluta vilken undervisning och examination som utgör undantag. 

Studenter uppmanas att studera hemifrån, och studieplatser och datasalar ska hållas öppna endast för t.ex. informationssökning och tillgång till referensmaterial. Övriga utrymmen så som grupprum och lunchrum hålls stängda. 

Ytterligare tillåts ändring av kurs- och utbildningsplaner för vårterminen, framförallt vad gäller formerna för examinering, efter samråd med berörd studentkår. 

Utbytesstudier och andra utlandsförlagda utbildningsmoment ska endast genomföras om det bedöms möjligt utifrån reserestriktioner och med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regler och rekommendationer. Samma restriktiva inställning gäller mottagande av studenter från andra länder. 

Biblioteken ska hållas öppna för studenter i begränsad skala för fortsatt möjlighet till in- eller utlåning och tillgång till referenslitteratur.

Läs hela rektorsbeslutet från den 18 januari här.

About the author

Martin var Lundagårds webbredaktör 2020-2021.