Lättare för akademiker att skola om till lärare

- in Nyheter, Utbildning

Förslag om ökad kvalitet i lärarutbildningarna och att göra det lättare för akademiker att skola om sig till lärare ska minska lärarbristen i Sverige.

Regeringen och samarbetspartierna har lagt fram en rad olika förslag som syftar till att minska lärarbristen i Sverige. Bland annat föreslås att akademiker enklare ska kunna ställa om till läraryrket genom en ny kompletterande pedagogisk utbildning, som är kortare än de befintliga. Utbildningen riktar sig framförallt till personer med avslutad akademisk examen som vill ställa om till att bli grundskolelärare eller ämneslärare. Förslagen skulle även innebära ändringar i de befintliga kompletterande utbildningarna, för att underlätta sökande att tillgodogöra sina tidigare ämneskunskaper.

Ändringar föreslås även för att öka kvaliteten i lärarutbildningarna, genom fler lärarledda timmar, mer fokus på metodik, och ökade krav.

Ändringarna som har tagits fram av regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna föreslås gälla från och med årsskiftet 2021/2022. Förslagen är nu på remiss, där berörda myndigheter, organisationer och personer får yttra sig om ändringarna, fram till den 15 april i år.