Studentprästerna: Prata om allt mellan himmel och jord

- in Corona, Föreningen

Under pandemiåret 2020 ökade fallen av ångest och oro, speciellt bland studenter. Lundagård har pratat med Lunds Studentpräster, som erbjuder samtalsstöd till alla studenter och anställda vid Lunds universitet.

Den 24:e september 2020 rapporterade Lundagård att Studenthälsan skulle reducera sina läkartider efter att en av två psykiatriker lämnade mottagningen. Resultatet var längre väntetider för studenter i behov av primärvård eller psykiatri. Motiveringen var att Studenthälsan fokuserar på studierelaterad oro, varav studenter med upplevd allvarlig psykisk ohälsa ska vända sig till vårdcentraler.

För den som vill prata ut är ett alternativ Studentprästerna i Lund, som lundastudenter och anställda vid universitetet kan söka sig till. De har funnits sedan 50-talet och var tidigare mer knutna till den kristna tron – något som ändrats på senare tid:
– Alla är välkomna oavsett tro eller icke-tro. Väldigt få av samtalen rör religiösa frågor, de allra flesta handlar om livet och vad man står i just nu, säger prästen Josefin Andersson, en av fyra som har ansvar för studentsamtal hos Studentprästerna.

Under pandemin har Studentprästerna lagt mer fokus på studentsamtalen. Detta då andra delar av verksamheten trappats ned i samband med restriktionerna. Arbetsbördan som helhet har således inte ökat, och väntetiderna är fortsatt korta.

I takt med restriktionerna har de dessutom breddat sin tillgänglighet. De som söker samtal kan få det via Zoom, gå en promenad eller prata med en präst via telefon. Studentprästerna har tystnadsplikt och diskuterar inte sina samtal sinsemellan. Generellt är samtalsämnena av varierad sort, berättar Josefin Andersson:
– Det kan handla om isoleringen vi tvingats in i på grund av pandemin och hur man hanterar det. Men det kan även vara att man har jobbigt i studierna, att man är ensam, inte hittar sin plats i studiemiljön, att man har en sorg eller att partnern har gjort slut.

Av Studentprästerna är tre präster från Svenska kyrkan och en pastor från Equmeniakyrkan. Men de har inte endast företrädare för den kristna tron. Josefin Andersson berättar att de har ett samarbete med företrädare från olika religiösa samfund – bland annat en muslimsk imam, en företrädare för buddhismen och en judisk rabbin. Nätverket kallas Student chaplaincy och finns till för att kunna lotsa studenter med olika tro.

Student chaplaincy bidrar också med ett globalt nätverk som möjliggör för ett unikt utbyte med religiösa företrädare från universitet världen över. Utöver detta är studentprästerna i Lund även kopplade till Universitetskyrkan i Sverige, ett nationellt nätverk som finns vid alla svenska universitet och högskolor.

Josefin Andersson värnar om studenternas välbefinnande under pandemin. Foto: Saber Malmgren.

Studentprästerna i Lund genomför föreläsningar och workshops för LU:s studenter. Josefin Andersson berättar att de är ”nationsvänner”, vilket innebär att nästan alla nationer har en tilldelad präst. Under pandemin har nationerna, som ett svar på den ökade oron hos medlemmarna, kontaktat Studentprästerna för att hjälpa såväl kuratel som medlemmar med hur man stöttar varandra. Josefin Andersson är nationsvän till Wermlands nation och Östgöta nation.

Hon har märkt av en liten ökning av antalet som söker samtalsstöd hos Studentprästerna under pandemin. Varför ökningen inte är i proportion till den ökade oron i samhället tror hon beror på att inte så många vet om att Studentprästerna är till för alla och vilka de är:

– Förr var vi ofta med på introföreläsningar vid terminsstart och då fick studenterna ett ansikte på oss. Nu syns vi på hälsningsgillen, och nationerna vet att vi finns, men många andra vet inte om oss, säger Josefin Andersson

– Ändå hittar många till oss via, till exempel, studievägledare eller helt enkelt genom att googla ”samtal Lund”.

Josefin Andersson menar att det är bra om studenterna stöttar varandra lite extra mycket under den här tiden. De som bor i korridor har det lite lättare, men hon uppmanar studenter att hålla ett öga på sina kursare, speciellt de som bor ensamma.

– Stig upp, häng med på föreläsningarna, ta pauser, träna eller rör på dig. Men försök också att umgås med människor; oavsett om det är en Zoom-fika, Zoom-pub, quiz eller liknande. Det är viktigt.