Bristande matavfallshantering i AF-borgen

- in Klimat, Nyheter

Inga sopkärl för matavfall finns för långvariga hyresgäster i AF-borgen. 

Miljöfrågan är av stor vikt för Lunds studenter, och AF-borgen är epicentrum i Lunds studentliv.

AF-borgen har hyresgäster i form av studentföreningar och företag, och i vanliga fall hyr AF-Borgen AB även ut lokaler till kortvariga hyresgäster – fester, baler, och andra evenemang. 

I köken där de långvariga hyresgästerna huserar finns det sedan cirka tre år tillbaka kärl för källsortering av elektronik, papper, kartong, färgat och ofärgat glas, aluminium och soptunnor för restavfall. Däremot finns det inga kärl för matavfallshantering eller bruna påsar. Detta leder till att matavfall slängs i kärl för restavfall. 

AF-borgens edil, César Kouthoofd Muldin, fick i början av sin tjänst ett uppdrag av AF-Borgen ABs VD Stina Åkesson. Han ska ta fram en återvinningspolicy på AF-Borgen AB. Anledningen till att Edilen har fått denna uppgift beror på att han har en närmare kontakt med de berörda studentorganisationerna. Men VD Stina Åkesson är till syvende och sist ansvarig för att arbetet och implementeringen av återvinningspolicyn sker.

Vid AF-borgens parkering står en komprimator, som vem som helst har åtkomst till. I komprimatorn misstänker Lundagård att allt möjligt avfall slängs. Allt från matavfall till skrymmande avfall som kartong och plast. 

Komprimatorn används som kärl för restavfall. Där slängs för närvarande det avfall som inte sorteras på annat sätt”, skriver César Kouthoofd Muldin i ett mejl till Lundagård. 

Alla studentorganisationer har inte tillgång till bil för bortforsling av känsligt avfall. Risken är att den typen av avfall blir stående i studentorganisationernas förråd, arkiv, och kontor i stället för att återvinnas eller återbrukas. 

Är backarna i köket fulla har studentorganisationerna i nuläget dessvärre inte någon möjlighet att bära ut sitt eget avfall. Vår målsättning är att backarna i köket ska tömmas regelbundet så att det alltid finns möjlighet för studentorganisationerna att sortera sitt avfall där.” skriver César Kouthoofd Muldin. 

Möjligheten att bygga ett miljöhus, där de långvariga hyresgästerna kan sortera sitt eget avfall, har lyfts tidigare. Då har AF-borgen inte beviljats bygglov.

För nuvarande sorteras avfallet i källaren på AF-borgen, i kärl som matchar de som finns i köken. Sedan förs det bort av Lunds Renhållningsverk.

Edilen skriver slutligen att frågan om kärl för matavfall är viktig, och att de just nu inväntar en leverans av matavfallsbehållare som ska ställas i köken i AF-borgen.

Vid större evenemang, som baler eller andra evenemang, hyr den tillfälliga hyresgästen in en container för bortforsling av skräp. Och Tegnérs matsalar, restaurangen och baren som huserar intill den nuvarande ingången till AF-borgen har sophantering med flera kärl, inklusive kärl för matavfall, som står intill husväggen vid AF-borgens norra fasad.