AFB bygger nytt Svanenmärkt studentboende

- in Nyheter

År 2023 väntas ett nytt studentboende vara klart för inflytt, efter en satsning där AFB bygger om äldre studentbostadskvarter på Kämnärsrätten till en långsiktigt hållbar stadsdel. Området Pireus beräknas inhysa 300 studenter, och kommer vara Svanenmärkt. 

– Pireus har fått sitt namn efter den grekiska hamnstaden utanför Aten, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder, i ett pressmeddelande från AFB.

Valet av namnet är väl motiverat, eftersom Pireus blir porten till Kämnärsrätten. Här leds studenter in i området och vidare till vad som kommer kallas Campuskilen, ett grönt promenad-, cykel- och umgängesstråk.

Pireus ska bestå av fem varierade huskroppar med övervägande enrummare, men också tvåor för kompisar och någon trea. Totalt ges plats för cirka 300 studenter. Byggnaderna får vita och svarta fasader med lekfullt dragna stuprör som bildar grafiska mönster. Området är planerat för sociala aktiviteter, såväl som lugn och avskildhet.

– Pireus blir ett levande kvarter med trivsamt inredda gårdsmiljöer, mycket träd och grönska och ytor för sport, lek och umgänge, säger Henrik Krantz. Alla hyresgäster får cykelparkering under tak och fri tillgång till Pireus egen cykelverkstad. Dessutom inreder vi lounger för studier, något som är högt efterfrågat hos våra kunder.

AF Bostäder uppför Pireus i samarbete med Wästbygg. Företagen har gemensamt lagt stort fokus på hållbarhet och haft som mål att de fem husen ska Svanencertifieras. Bland annat kommer solceller monteras på taken.

– Pireus är ett utmärkt exempel på hur tidig och långsiktig samverkan leder till samsyn mellan beställare och entreprenör, och framför allt till mervärden i projektet, säger Jörgen Andersson, VD på Wästbygg AB. Svanenmärkningen präglar hela byggnationen och görs utifrån ett livscykelperspektiv. Hänsyn tas till låg energianvändning, höga miljö- och hälsokrav på material och produkter, en god inomhusmiljö, låga emissioner samt en kvalitetssäkrad byggprocess.