Våren ökar risken för halka

- in Nyheter

Våren har gjort tidig entré, men i takt med stigande plusgrader ökar även olycksrisken för Lunds alla cyklister.

– Olycksrisken är högre när det är plusgrader än när det är minusgrader, säger masterstudenten Ruth Björkholm vid Karlstad universitet till Sydsvenskan.

Hon har studerat risken för cykelolyckor kopplat till temperatur och har kommit fram till att risken är som störst mellan tre till fem grader.

– En stor del beror på att man inte är medveten om att det kan vara halt. Halka är en faktor som utgör en risk, säger hon till Sydsvenskan.

Under sina masterstudier om riskhantering i samhället har hon jämfört olycksrisken mellan de södra och nordliga studentstäderna Lund och Umeå, och kommit fram till att risken är högre här i Lund.

– Lund generellt har fler antal dygn med plusgrader än Umeå vilket anses vara förklaringen till varför olycksrisken är högre i Lund än Umeå. Ett varmare klimat innebär alltså en högre risk än ett kallare klimat i den här studien. Med ett förändrat varmare klimat i Umeå och övriga Norrland kan alltså risken för cykelolyckor öka i framtiden eftersom klimatet beräknas bli ungefär som i dagens Skåne, säger Ruth Björkholm.

Skadade cyklister i Lund

Under 2019 skadades 216 cyklister i olyckor i Lunds kommun.

Nio av tio skadas i singelolyckor. De vanligaste olycksorsakerna är ”snö/is”, ”ojämnt underlag” och ”nivåskillnad”, alltså oväntade kanter eller gropar.

De fem mest olycksdrabbade platserna i Lunds kommun är: Bangatan, Clemenstorget, Botulfsplatsen, korsningen Tornavägen-Tunavägen samt Mårtenstorget.

Källa: Sydsvenskan via Lunds kommun

About the author

Martin är Lundagårds webbredaktör. martin.axelsson.darth@lundagard.se

Related Posts

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Studenterna utnyttjar inte sin försäkring

Studenterna är dåliga på att skadeanmäla sig när