Studenterna utnyttjar inte sin försäkring

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

Studenterna är dåliga på att skadeanmäla sig när de råkar ut för olyckor. På Lunds universitet skadas ungefär 25 personer varje år enligt Kammarkollegiets statistik. Vanligast är cykelolyckor.

Få studenter känner till att de omfattas av en försäkring när de är på universi- tetet eller under transport dit eller därifrån.

–Det är ett stort problem. Vi får in ungefär 350 skadeanmälningar från studenter på ett år och det finns hundratusentals studenter i Sverige i dag, säger Erland Törngren, sektionschef och ansvarig för studentförsäkringen på Kammarkollegiet.

Vid Lundagårds sammanställning visar det sig även att endast 25 procent av skadeanmälarna är män.

–Tjejer har ofta bättre koll på att de är försäkrade och anmäler ifall de skadar sig. Killar hittar försäkringen om de skadar sig allvarligt, säger Erland Törngren.

– Vi jobbar aktivt mot universiteten och åker ut och informerar för att göra alla studenter medvetna om att de är försäkrade, säger han.

 

Cykelolyckor är vanligast

Olyckor där cyklar är involverade är vanligt bland studenter.

– Cykelolyckor är ett av våra typfall för studenter och är mest frekvent vid terminsstarten. Om studenten cyklar och krockar eller ramlar omkull och är på väg till eller från skolan omfattas han eller hon av försäkringen, men inte om man gör en avvikelse från färdvägen för att fika med en kompis och sen cykla hem, säger Erland Törngren.

I vår statistik har en student fått ersättning för en skada under skolarrangerad midsommarfest medan en student som skadade sig i samband med nollning inte fått någon ersättning alls.

– Studentförsäkringen omfattar aldrig arrangemang av kåren och därför inte nollningar. Vi bedömer ersättningen efter vem som är arrangör och det måste vara universitetet.

Vissa får bara ut en hundralapp på försäkringen. Är det värt besväret att göra en skadeanmälan då?

– Ja, det är aldrig fel att skicka in en anmälan. Man måste komma ihåg att studenternas självrisk är på 500 kronor och att det ska uppfyllas först. Men an- mälningarna hjälper även universiteten med sitt förebyggande arbete och vissa skador som studenten får kanske visar sig först efter några år, och då måste en anmälan ha gjorts senast tre år efter olycksfallet för att man ska kunna få ut något på försäkringen, säger Erland Törngren.

Dödsfall väckte debatt

I våras aktualiserades regelverken kring studieförsäkringen då en student vid Göteborgs universitet avled. Hon var på väg hem efter ett grupparbete med sina studiekamrater på ett kafé då hon förolyckades. Eftersom grupparbetet inte skett i universitetets lokaler omfattades hon inte av försäkringen. Med anledning av dödsfallet vill Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, att regelverket för studentförsäkringen ska göras om, men arbetet med den frågan är inte högt prioriterad.

–Den fysiska platsen ska inte spela någon roll för när studieförsäkringen gäller, säger Erik Arroy, ordförande för SFS.

– Regelverket är inte anpassat efter hur studenterna pluggar i dag och alla cam- pus har inte studieplatser åt alla sina studenter. Men vi har inte gjort någon uppföljning på det sedan i våras utan arbetar mer med hur socialförsäkringarna kan förbättras för studenterna, säger han.

 

Fakta

[checklist]

SÅ MYCKET ÄR DU VÄRD

 • Studentförsäkringen är tecknad av CSN och kan liknas vid arbetsskadeförsäkringen. Den gäller olycksfall som sker på universitetet eller vid arrangemang som universitetet står för, samt när du transporterar dig till och från skolan. Sjukdomar omfattas inte av försäkringen. Eftersom CSN står för försäkringen behöver du som student inte betala för den.
 • Vid dödsolycka betalarKammarkollegiet för begravningskostnaderna och låter den övriga ersättningen bero på familjesituation. Ett prisbasbelopp går till dödsboet och i fall studenten har barn har de också rätt till tre prisbasbelopp.
 • 100 kronor får en student för att det skvätte diskmedel i hennes öga då hon diskade efter en övning på BMC.
 • 700 kronor för hjärnskakning och förmodad sträckning i nacken efter att ha blivit påkörd av cyklist.
 • 700 kronor för ett knä som gick ur led under en övning på sjukgymnastutbildningen.
 • 700 kronor för bruten stortå. Olyckan skedde då studenten tappade ett skåp under ett praktiskt moment.
 • 1250 kronor för ett köttsår i vänster knä som fick sys med fyra stygn.
 • 1190 kronor fick en student som ”knackade” av en bit av sin ena framtand då han cyklade omkull.
 • 2500 kronor för dubbel fraktur nära höger handled/underarm som orsakades av en vurpa på inlines.
 • 2568 kronor för huvudskador, nackproblem och värk i ryggen orsakade vid en cykelkollision.
 • 4497 kronor för revbensfraktur och huvudskador. Student tappade kontroll över sin cykel och körde omkull.
 • 6700 kronor för brutet båtben och spricka i ytterligare ett ben. Orsakat av en cykelkollision på LTH.
 • 9200 kronor för en avskuren muskel och sena i finger. Orsakas av en fällkniv som fälldes ihop på exkursion.
 • 28250 kronor för en fraktur på höger fotled. Trillade med cykeln och bedömdes som två procent medicinskt invalid.
Uppgifterna baseras på skadeanmälningar inskickade till Kammarkollegiet där beslut om ersättning fattas sedan 1 januari 2010. Samtliga studenter studerade vid Lunds universitet vid skadetillfället.

[/checklist]