Replik till ”Orättvis hyreshöjning av AF Bostäder”

- in Debatt

AF Bostäders uthyrningschef svarar på debattartikeln ”Orättvis hyreshöjning av AF Bostäder” publicerad i Lundagård den 3 mars 2021.

AF Bostäder delar sitt ursprung med nationer och Akademiska Föreningen. Vår främsta uppgift är att erbjuda lundastudenterna prisvärda och bra studentbostäder. Vi arbetar ständigt med att se över våra kostnader. Det handlar t ex om att ställa tuffa krav på våra leverantörer och effektivisera vår förvaltning.

Som stiftelse saknar vi traditionella ägare med krav på stora vinster och utdelningar. Sammantaget har detta lett till att vi har bland landets lägsta studentbostadshyror. De hyreshöjningar som årligen tas ut handlar därför aldrig om godtycke som Alexander Johansson påstår, utan alltid om ökade kostnader. Om högre priser på el och vatten och om att bibehålla våra bostäders standard till glädje för kommande studentgenerationer.

Inför 2020 förhandlade vi precis som tidigare år med Hyresgästföreningen om årets hyror. Efter flera förhandlingstillfällen tvingades vi lämna förhandlingsbordet då det inte gick att komma överens om höjningens storlek. Vi valde då att vända oss direkt till våra hyresgäster, förklara situationen och föreslå en höjning som var lägre än föregående år. Vi gjorde detta i den trygga förvissningen om att hyresgästerna är kloka studenter med stor kapacitet att sätta sig in i olika frågor. Glädjande nog accepterades den nya hyran av mer än 95% av hyresgästerna.

Den svenska hyressättningsmodellen är väl beprövad och har tydliga regler för hur hyresjusteringar skall gå till. Om det inte går att nå en förhandlingslösning finns det möjlighet hänskjuta frågan till hyresnämnden som är en slags hyresdomstol med intresseledamöter både från hyresgästsidan och fastighetsägarsidan. Rättvisare än så tycker vi nog inte att det kan bli.

Claes Hjortronsteen
Uthyrningschef, AF Bostäder